Allkirjastati arhitektuurivaldkonna arendamise nimel loodud Arhitektuurikoja seltsinguleping

6. novembril 2013 allkirjastati ametlik Arhitektuurikoja seltsinguleping. Arhitektuurikoja seltsingu eesmärk on ühendada oma jõupingutused, et arendada Eesti arhitektuurivaldkonda. Seltsingu liikmete tegevus on vabatahtlik ning seatud eesmärkide elluviimise nimel kohtutakse kord kuus peetaval Arhitektuurikoja koosolekul.

Arhitektuurikoja seltsingu liikmed on Eesti Arhitektide Liit, Eesti Sisearhitektide Liit, Eesti Maastikuarhitektide Liit, Eesti Planeerijate Ühing, Eesti Arhitektuurikeskus, Linnalabor, Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikakõrgkool. Parema infovahetuse eesmärgil on seltsingu tegevusse kaasatud ka asjaomaste ministeeriumite ja riigiasutuste esindajad.

Seltsingu peamised tegevused on arhitektuurivaldkonna poliitika arendamine, valdkonnasisese koostöö ja infovahetuse parendamine ning avaliku maine tõstmine.

Arhitektuurikoja seltsinguleping on avalik ja asub avaliku dokumendina EALi kodulehel siin.