“Sibulkuplid maastikul. Eesti õigeusu kirikud, kabelid ja palvemajad” Valgevenes

Peale edukat eksponeerimist Petseri kultuurimajas (20.veebruar – 30. märts) ja Pihkva Kremlis (9.aprill – 8.juuli) on kirikud jõudnud Valgevenesse

sibulkuplid_netipildiks

3. novembril avati Valgevene Rahvuslikus ajaloomuuseumis näitus „Õigeusukirikud ja –kabelid Eestis“. Avamisele saabunud külalised – teiste seas diplomaatilise korpuse, ühiskondlike organisatsioonide ja loominguliste liitude esindajad (kokku ligikaudu 60 inimest) hindasid kõrgelt näituse temaatikat, ülesehitust ja ajastatust. Avamisel peetud kõnes ja hiljem ajakirjanike küsimustele vastates ei hoidnud kiidusõnu kokku ka  (ilmalikke üritusi haruharva külastav) Kogu Valgevene Patriarhlik Eksarh, Minski ja Zaslavski metropoliit Pavel.

Peale pidulikku avamist kitsamas ringis toimunud mõttevahetuses oli muuseumi direktor lootusrikas ka edaspidise koostöö ja ühisprojektide osas. Seda enam, et novembri teises pooles külastab muuseumi delegatsioon Eestit ja allkirjastab koostöölepingud erinevate Eesti muuseumidega.