Avatud Majad nr 36: Põhja-Tallinna uus avalik ruum

Avatud Majad on ekskursioonide sari, mis viib arhitektuurihuvilised tuntud hoonetesse, kuhu tavaliselt ei pääse. Ekskursioone korraldab Eesti Arhitektuurimuuseum.

28.04.2018 kell 12.30-15.00
Grupijuht: Kaidi Õis, arhitekt
Grupi suurus: 30 inimest
Keel: eesti
Liikumisviis: jalgsi, tellitud bussiga (ekskursiooni lõpp-punkt aadressil Sõle 40a)

Alguspunkt: Balti jaama turu peavärav Kopli tn 1 (Balti jaama poolne värav)

Osalemine 10€

Registreeru SIIN

Kui mõelda linnast kui argitoimetuste, kohtumiste ja sündmuste võrgustikust, võib väita, et linnaruumi võimalusterohkuse määrab selle avalik ruum. Avalikus ruumis kohtuvad ühiskonna kõik sotsiaalsed kihid. Avalik ruum on toimumispaik kollektiivsetele tegevustele. Hea avalik ruum loob kogukonnatunnet. Avaliku ruumina võib mõista ka näiteks tänavaid, väljakuid ja parke, kuid Eesti laiuskraadil on valdav osa linnaelust koondunud siseruumidesse. Seetõttu täidavad ühiskondliku elu tähtsaimate tegevuspaikade rolli ühiskondlikud hooned.

Ühiskondlikud hooned peegeldavad ühiskondlikku tellimust. Vaadeldes arhitektuuri ruumi-uurija pilguga, on paslik mõtiskleda: millised ideed on olnud hoone loomisel lähtepunktiks? Kuidas need ideed ruumis manifesteeruvad? Millist ruumilist, kultuurilist ja sotsiaalset konteksti on maja loomisel arvesse võetud? Milliseid ruumielamusi see pakub? Millised on olnud ühiskonna tahe ja ootused hoonega seoses? Kas ootuseid on täidetud?

Ekskursioonil külastame kolme 2017. aastal (uuesti)sündinud Põhja-Tallinna ühiskondlikku hoonet. Renoveeritud Balti jaama turg (Kopli tn 1, KOKO arhitektid) on sulam ajaloolisest ja uuest, sümbioos erinevatest sotsiaalsetest kihistustest ning ruumiline reaktsioon elanikkonna ja elustiili muutustele, mis Kalamajas viimase kümnendi jooksul aset on leidnud.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi nooremate vanuseklasside õppehoone (Vana-Kalamaja 9, eskiis: Salto arhitektid, sisearhitektuur: Pink OÜ) on 1955. aastal valminud stalinistliku koolihoone renoveerimis- ja ümbermõtestusprojekt. Näide loomingulisest ja mitmekihilisest kaasaegsest koolimajast, mille fookuses on laste mitmekülgne areng, füüsiline aktiivsus ja õppimisrõõm.

Sõle Spordikeskus (Sõle 40a, Kadarik, Tüür. Arhitektid) on Põhja-Tallinna peamine spordikeskus. Hoone loomisel on lähtutud konstruktiivsest ratsionaalsusest ja materjaliloogikast, kuid selle liigenduses ja materjalikäsitluses on tunnetatav püüd sobitada suur maht harmooniliselt Pelgulinna miljööala vahetusse konteksti.

Kõigi nende hoonete ühisnimetajaks on paiknemine aktiivse ja kaasarääkiva kogukonnaga asumites: Kalamajas ja Pelgulinnas ning hea ruumitunnetuse ja selge visiooniga arhitektid autoritena.

Toetaja: Eesti Kultuurkapital

Lisainfo:
info@arhitektuurimuuseum.ee
625 7000