Laupäeval, 1. detsembril vene- ja eestikeelne ekskursioon näitusel „100 ehitist – sada aastat. Eesti lugu ehitistes. 1918-2017”

Laupäeval, 1. detsembril kl 14 toimub venekeelne ekskursioon näitusel „100 ehitist – sada aastat. Eesti lugu ehitistes. 1918-2017” Jelena Rõbakova eestvedamisel.
Kl 16 on võimalik osaleda näituse eestikeelsel ekskursioonil Mait Väljasega. Tegemist on näitusega Eestis viimase saja aasta jooksul ehitatud märgilistest hoonetest ja rajatistest.

“Eestis on ehitatud aastatuhandeid. Rohkem vajaduse, vahel ka ilu pärast. Viimane sada aastat on andnud lõviosa meie tänastest ehitistest,” ütleb näituse kuraator, arhitektuuriloolane Leele Välja. „Lihtne oleks olnud valida iga kümne aasta kohta kümme parimat objekti, minnes aga raskemat teed – iga aasta kohta midagi – on meil palju selgemalt kirjas Eesti lugu. Lugu ehituses, majanduses, poliitikas toimunust. Valiku tegemisel peeti silmas geograafilist, materjalipõhist ja tüpoloogilist mitmekesisust,” lisas Välja.

Iga ehitise kohta on lühike ülevaatlik tekst ja fotod, nii tänapäevased kui ajaloolised. Lisaks on iga aasta kohta tausta loomas mõned olulisemad sündmused Eesti poliitika, kultuuri- ja majanduselu kohta, eriline tähelepanu on ehitusvaldkonnal.
Kõik näituse tekstid on eesti, inglise ja vene keeles.

Näitusega „100 ehitist – sada aastat” kaasneb täisvärvitrükis 224-leheküljeline samanimeline raamat, kus kõik tekstid on eesti, inglise ja vene keeles. Raamat on rikkalikult illustreeritud.

Eesti Vabariigi sajandal aastal teostunud projekti algatajateks olid Eesti Ehitusettevõtjate Liit ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit. Kaks suurt Eesti ehitusala liitu kaasasid omakorda projekti elluviimisesse 35 enda liikmesettevõtet.

Näituse tegijad:
– Tekstide autorid: Toomas Kään, Epp Lankots, Maris Mändel, Triin Ojari, Karin Paulus, Sander Sein, Robert Treufeldt, Madis Tuuder, Leele Välja, Mait Väljas.
– kuraator: Leele Välja
– graafiline kujundus: Andres Tali
– ruumiline kujundus: Johan Tali.

Näitus „100 ehitist – sada aastat. Eesti lugu ehitistes. 1918-2017” on Eesti Arhitektuurimuuseumi (Ahtri 2, Tallinn) peanäitusesaalis avatud veel vaid 2. detsembrini.

Osalemine muuseumipiletiga.