Suvilanäitus kutsub videotuurile!

Valik suvilakoperatiivi nimesid. Laura Pappa t-särgi kujundused

Riigi kultuuripreemia aastal 2020 pälvinud näitus „Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. sajandil“, sai koos näitusega kaante vahele ja valiti 2020. aasta 25 kaunima raamatu sekka. Nüüd saab arhitektuurimuuseumi kanalil Youtube’is vaadata näitust videoekskursioonidena.

Näitus andis esmakordselt ülevaate meie rikkalikust nõukogudeaegsest puhke- ja suvilaarhitektuuri pärandist – hoonetest, mis muutsid puhkamise 20. sajandil suurele osale inimestest kättesaadavaks. Puhkus ja sellega seotud ruumid on moodsa ühiskonna nähtus, mis sarnaselt muu maailmaga tärkas Eestis 20. sajandi alguses, ent muutus massiliseks pärast Teist maailmasõda. Triin Ojari ja Epp Lankots uurisid Eestis sisuliselt esmakordselt teemat, kuigi nii aiandus- ja suvilakooperatiivid kui ka teised puhkuseruumid moodustasid mainimisväärse osa toonasest argikeskkonnast. Näitus tegeles muuhulgas puhkamise tähendusega toonases ühiskonnas – kuidas piirid avaliku ja isikliku ruumi, reeglitest kinnipidamise ja vaba enesemääratluse, kasinuse ja materiaalse heaolu vahel tihedalt põimusid.

Näitus teadvustas nii tänases päevas (sh suurele hulgale praegustele suvilaomanikele) toonase suvitusarhitektuuri erakordsust ja väärtuslikkust.

Videotuurid leiate siit.

Head vaatamist!