Martin Siplane tutvustab näitust “Talling” 4. märtsil kell 14

Talling. Foto Martin Siplane.

Arhitektuurifotograaf Martin Siplane kutsub laupäeval, 4. märtsil kell 14 arhitektuurimuuseumi galeriikorrusele jalutama, vaatama ehitisi ja märkama ajutist ilu, mis ümbritseb pooleliolevaid, tellingutes ehitisi.

Tellingutes linna ehk Tallingi seeria on valminud viimase paari aasta jooksul ning tegeleb rütmide ja mustrite, ootamatute vormide, ruumilise sügavuse ning autori omapoolsete täienduste abil ka (absurdi)huumori ja metafüüsikaga. See on omamoodi kriitiline kommentaar pealinna uue arhitektuuri üheülbalisusele, üleskutse märgata linnaruumi kaduvust ning ühtlasi ood ajaloole.

Martin Siplane (1985) on fotograaf, kelle põhitöö Eesti Vabaõhumuuseumi Ennistuskoja Kanut fotograafina on jäädvustada eri ajastute hävinemisohus arhitektuuri. Ta on arhitektuurifotograafia üks otsingulisemaid esindajaid Eestis, kelle jaoks meid ümbritsev linnaruum ja traditsiooniline arhitektuurifoto on üha enam muutumas hüppelauaks millelegi enamale. Arhitektuuriteadlase Triin Ojari sõnul on Siplane ka viljakas hoonete jäädvustaja, kelle fotosid arhitektuurijalooliselt olulistest objektidest leiab arvukalt nii erialaväljaannetest kui ka arhitektuurimuuseumi fotokogust.

Näitusetuurile koos “Tallingu” tööde autoriga pääseb muuseumipiletiga.