Muuseumis algab koolitunnisügis

Kooliaasta alguse rõõmus ärevus on ka Eesti Arhitektuurimuuseumis. Haridusmaastiku kindla osalisena ootame nii juba tuttavaid õpetajaid kui ka uusi tulijaid oma õpilastega meie haridusprogrammidest osa saama. Juba augustis valisid kogenumad pedagoogid tundideks aegu ning uurisid kas teeme ka midagi koos näitusega „Ruumidiplomaatia. Eesti välisesinduste interjöörid“. Vastus on, et sel teemal on oktoobri koolivaheaja linnalaager.

Teeme kõik, et meie maja haridusprogrammid aitaksid õppimist huvitavamaks ja mitmekesisemaks muuta. Muuseumiõpe toimub tänavu 115-aastaseks saavas Rotermanni soolalaos, aga korraldame haridusprogramme ka õuesõppena arhitektuuriliselt ja ajalooliselt kõnekas Rotermanni kvartalis.

Muuseumiprogrammid toetavad riikliku õppekava järgi matemaatika, füüsika, keemia, tehnoloogiaõpetuse, geoinformaatika, geograafia, ajaloo, kultuuriloo, majandusajaloo, inimeseõpetuse ja kas või klassijuhataja tunnis õpetatavat. Haridusprogramm tähendab aktiivset ekskursiooni koos küsimuste ja vastustega, praktilisi ülesandeid joonistamise-joonestamise, töölehe täitmise ja ka meisterdamisega. Harjutame oma tööde esitlemist ja tagasisidestamist. Samuti räägime elulistest asjadest nagu valgustus ja ruumikujundus, millega igaüks saab oma keskkonda paremaks teha.

Arhitektuurimuuseumi statistika kinnitab, et konkurentsitult kõige nõutum programm on „Rotermanni saladused“. „Looduskeskkonna uurimisega tegeleme koolis juba üsna sageli. Linnakeskkond väärib samamoodi tähelepanu, et aru saada, miks on elu just selline, nagu ta on,“ ütleb muuseumiõpetaja Iris Jurma-Kangur. „See programm paneb noored mõtlema, mis on linnas hästi või mis peaks olema paremini,“ lisab ta.

Rotermanni kvartal on suurepärane keskkond linnaruumi mõtestamiseks, koolilapsed õpivad sellele rohkem tähelepanu pöörama. Rotermanni kvartalit õpitakse tundma seitsme olulise linnaruumi teema (planeering, ajalugu, vorm ja funktsioon, materjalid ja värvid, disain, inimesed linnas ning maamärgid) kaudu. Teemad jaotatakse tunnis osalejate vahel ja lõpetuseks esitletakse tehtud uurimistöid teistele. See programm on eelkõige mõeldud III kooliastmele ja gümnaasiumile, kuid ülesandeid saab kohandada ka väiksematele, keskendudes ainult ühele valitud teemale. Programm kestab kuni kaks tundi.

Üks õige õppimise koht on ka „Uuri ruumi!“ püsinäitus, mis õpetab kogema ruumi ja tabama arhitektuuri olemust. See võlvkeldrisse loodud keskkond pakub elamusi erinevatele meeltele. Ruumi saab uurida silmade, kõrvade, naha ja kogu kehaga. Leiame vastused küsimustele: milline on kõige sobivam tool, kuidas nägemine ja ruumi tajumine omavahel seotud on, kuidas ruum sind puudutab, mis tunne on olla ümmarguses ruumis, kuidas ruumid lõhnavad, kas ruumi saab maitsta, milline on hoonete vereringe jne.

Programmidest järgnevad „Tallinn, linn mis ei saa valmis“, „Millest koosneb linn“, „Ruum meie ümber“, „Mis on kodu“, aga ka „Kõik makettidest“, „Arhitekt – kunstnik või matemaatik?“ ja gümnaasiumiealistele mõeldud „Kõik sisekujundusest“.

Meilt on küsitud programme inglise, vene või saksa keeles või tõlkega. Peame oluliseks aidata keelekümbluses või lõimumisel meie koolilapsi, selleks on meil tõlkelehed igapäevases linnakeskkonna või ehitistega seoses kasutatavate sõnade ja väljenditega. Meie haridusprogrammid toetavad üldpädevuste, eriti suhtlus- ja sotsiaalse pädevuse kujunemist, riigikeele oskus ja kasutamine on selle osa.

Programm kestab enamasti 90 minutit, toimub ettetellimisel ning ühe õpilase osalustasu on 5 eurot, hinna sees on nii pedagoogitasu kui ka muuseumipilet. Et muuseumiprogrammide seast valik teha, vaadake palun muuseumi veebilehe hariduse alalehte ja kirjutage aja kokkuleppimiseks ja lisaküsimustega haridus@arhitektuurimuuseum.ee