Aita kaasa

 

Toeta mahukat näituseprojekti ja aita kaasa
Eesti ehituskultuuri rahvusvahelistumisele!

August Komendant Montréalis Kanadas Habitat ’67 ees, mille loomise juures ta insenerina töötas.

 

Kes oli August Komendant?

Eesti päritolu August-Eduard Komendant oli uuenduslik mõtleja, üks Ameerika Ühendriikide hinnatumaid ehitusinsenere ja konstruktoreid, ehitusteadlane ja professor, nelja raamatu autor.

Komendandi (1906–1992) karjäär sai alguse juba Eestis, kus ta aitas 1930ndatel kavandada mitmeid uudse arhitektuuri ja tarindusega hooneid – näiteks Tallinna Kadrioru staadioni tribüün, mis toimib samal kujul tänase päevani. II maailmasõja ajal lahkus ta Saksamaale ning sealt peatselt edasi Ameerika Ühendriikidesse, kuhu ta elama jäi ning kus asub ka suurem osa tema pärandist, nii kavandatud hoonetest kui ka isikuarhiiv. 

Ta oli samaaegselt tugev nii konkreetses kui abstraktses: ta töötas suuremahuliste ja keerukate, uudseid tehnilisi lahendusi nõudvate ehitusprojektidega, ühtlasi oli ta hinnatud konsultant ja kriitik ka kontseptuaalsetes küsimustes. Nii kaasasid teda oma projektidesse tolle aja tipparhitektid, nende seas Saaremaal sündinud ja Ühendriikides tegutsenud Louis I. Kahn, kellega koos loodi mitmeid auhinnatud ja siiani suurt tähelepanu pälvivaid hooneid, samuti Kanada arhitekt Moshe Safdie, Soome päritolu Eero Saarinen jt.

 

Augustile, kelle geenius on teinud minu hoonetest tema hooned ning milles on midagi imetabast

– Louis I. Kahn
Kahni pühendus Komendantile tema 1975. aastal ilmunud raamatusse “18 years with Architect Louis I. Kahn”

August Komendanti võib julgelt lugeda Eesti ehituskultuuri suurkujuks. Tema erialane tegevus on mõjutanud nii Eesti, Saksamaa, Ameerika Ühendriikide, Kanada kui ka mitme teise riigi arhitektuuri, elukeskkonna ja ehitustehnoloogia arengut. 

Siiski tuntakse Komendanti ja tema tööd täna üpris kitsas erialases ringkonnas. Nii alustas Eesti Arhitektuurimuuseum 2016. aastal tema pärandi uurimist sooviga tutvustada tema töid ja väärtustada tema mitmekülgset, tulemuslikku tegevust. Tegu on esimese uurimisprojektiga, mis käsitleb August Komendandi pärandit süstemaatiliselt, rakendades teadustöö metodoloogiat. Uurimistööle tuginedes saab tema pärandit peatselt tutvustada laiemale avalikkusele nii Eestis kui ka välisriikides näituse ja raamatute kujul.

 

Mõned näited tema töödest


Salk Institute for Biological Studies
––––––––––––––––––––––––––––––
www.salk.edu/about/buildings-of-wonder/

Meditsiinialaste uuringute keskuse Salk Institute for Biological Studies laiub 10-hektarilisel maa-alal Vaikse Ookeani kaldal Ameerika Ühendriikides Kalifornias La Jollas. Keskuse asutas 1960. aastal lastehalvatusvaktsiini avastaja, ravimiuurija ja viroloog Jonas Salk. Ameerika Arhitektide Instituut on selle arvanud 31 hoone hulka, mis muutsid tervet ajajärku (Structures of Our Time: 31 Buildings That Changed Modern Life), ühtlasi pälvis see instituudi poolt väljaantava prestiižika 25 Aasta Auhinna.

Ehitusaeg 1959-65
Meeskond arhitekt Louis I. Kahn, insenerid Ferver-Dorland & Associates, konsultant August Komendant
Asukoht 10010 N Torrey PinesRd, La Jolla, CA 92037, USA, https://goo.gl/maps/ThHzU7anLno


Habitat ’67
–––––––––
www.habitat67.com/en/homage/

Tegu on elukeskkonnaga Saint Lawrence jõe sadamas Montréalis Kanadas, mis loodi 1967nda aasta maailmanäituse Expo jaoks, algselt oli see projekt arhitekti Moshe Safdie arhitektuuriõpingute lõputöö osa. Hoonet peetakse selle linna ja ka kogu Kanada silmapaistvaimaks. 

Kuula intervjuud arhitektiga.

Ehitusaeg 1963-67
Meeskond arhitekt Moshe Safdie, insener August Komendant
Asukoht 2600 Av Pierre-Dupuy, Montréal, QCH3C3R6, Kanada, https://goo.gl/maps/eeF2kJ1jyR22

 

Näitus Eestis ja sellega kaasnev raamat

Eesti Arhitektuurimuuseumi eestvõtmisel on koostamisel August Komendandi suur ülevaatenäitus “Kombates piire. Ehitusinsener August Komendant”. 9. jaanuaril 2020 Rotermanni soolalaos avanev näitus tutvustab Komendandi osalusel valminud ehitisi Eestis, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Venetsueelas ja mujal, samuti heidab see pilgu Komendandi „ameerika mägedel“ kulgenud eluloole ning annab külastajatele aimu sellest, mida tippinsener oma elus ja töös väärtuslikuks pidas. Näitusega kaasneb mahukas trükis ning mitmekülgne lisaprogramm. 

Tegu on Eesti Arhitektuurimuuseumi seni suurima rahvusvahelise koostööprojektiga. Peamiseks koostööpartneriks on Pennsylvania ülikooli arhitektuuriarhiiv Philadelphias – sealt laenutatakse põhiosa eksponaatidest, kuna seal hoitakse nii August Komendandi kui ka arhitekt Louis Kahni isikufonde. 

Paralleelselt, iseseisva initsiatiivina, annab Eesti Betooniühing näitusega samal ajal välja eestikeelse tõlke August Komendandi raamatust “18 years with architect Louis I. Kahn”, mis räägib tema ja Kahni pikast, viljakast, filosoofilisi arutelusid ja ka tormilisi vaidlusi toonud koostööst.

 

Näitused Ameerika Ühendriikides

Pennsylvania ülikooli arhitektuurigalerii ja Yale’i arhitektuurikooli galerii on juba näidanud üles huvi eksponeerida näitust ka oma pinnal.
Näitused saavad ookeani taga toimuda kõige varem 2021. aastal.
Muuseum teeb juba ettevalmistusi eratoetajate kaasamiseks ka Ühendriikides.

 

Toetusvajadus

Eestis toimuva näituse ja raamatu eelarvest on nüüdseks valdav osa avalike kultuurifondide, toetajate ja muuseumi omatulude abil kaetud, kuid vajame heade ettevõtete tuge veel 10 000 € mahus tööde teostamiseks.

 

Panustamise võimalused

Muuseum on paindlik ja avatud, olles valmis erinevat laadi koostööks: nii ühekordseks kui ka pikaajaliseks, nii Eesti-keskseks kui ka rahvusvaheliseks, nii rahalisteks kui ka bartertehinguteks. 

Muuseumi huvi on leida toetajatega kokkupuutepunkte, millest sünniks kasu, uusi ja huvitavaid väljundeid mõlemale poolele.

Kui Teie ettevõte tegutseb Ameerika Ühendriikides või tunneb selle turu vastu huvi, võib avaneda kasulikke kontaktvõrgustikke läbi näituste Pennsylvania ja Yale’i ülikoolis.

 

Tänuavaldus

Lisaks ettevõttepoolsetele ettepanekutele koostöö sisu osas, sisaldab muuseumi tänuavaldus kindlasti järgnevat: 

– tänu ja äramärkimine kõigis näituse materjalides ja muuseumi kanalites;

– kutsed näituse avamisele, vestlustele ja muudele sündmustele;

– tuur näitusel koos kuraatori Carl-Dag Ligega;

– näitusega kaasnev raamat ning Eesti Betooniühingu väljaantav Komendandi kirjutatud raamat;

– soovi korral ekskursioonid ettevõtte töötajatele/klientidele/partneritele Tallinnas ja Tartus Komendandi kavandatud objektide juurde;

– soovi korral võimalus kasutada muuseumi ruume ettevõtte vastuvõttude, seminaride või muude kokkusaamiste korraldamiseks;

– soovi korral ruumi, keskkonda, arhitektuuri käsitlev koolitus ettevõtte töötajatele või nende lastele, klientidele, partneritele.

 

Kui Teil tekkis ideid või küsimusi, võtke julgelt ühendust toetajate kaasamist koordineeriva koostööpartneriga Karin Kahre, karin.kahre@gmail.com, 5099886

 

Huvi korral lugege lisaks

– Augus Komendandist Wikipedias

– Ajakiri “Ehituskunst”, tekst “August Komendant. Kahn kui poeet-filosoof ja arhitekt-õpetaja”, mis pärineb Komendandi kirjast prof. Nikolai Alumäele 1984. aastal, mis on ühtlasi ka tema avaldatud raamatu „18 years with Architect Louis I. Kahn” üks peatükkidest.

 

“>