Future Architecture

 

Future Architecture on esimene üle-euroopaline arhitektuurimuuseume, festivale ning teisi valdkonna arendusorganisatsioone ühendav platvorm, mis toob publikule lähemale nii linnade kui ka arhitektuuri tuleviku.

Eesmärgid:

  • Mõtle tulevikust. Me tõstame esile uue, erinevatest valdkondadest talentide põlvkonna ning jagame nende ideid linnade ning arhitektuuri tulevikust.
  • 20 organisatsiooni 16 riigist loovad üle-Euroopalise programmi, kutsuvad osalema uusi talente ning esitlevad nende ideid näitustel, konverentsidel, loengutel ning töötubades, raamatutes ja veebis.
  • Tõsta teadlikkust. Platvorm teeb arhitektuuriga seonduvad keerukad teemad mõistetavaks igaühele, propageerides säästlikumat elukeskkonda.
  • Pühendu. Euroopa Tulevikuarhitektuuri kvaliteedimärk tunnustab organisatsioone, kes töötavad andekate uute talentidega ning panustavad platvormi eesmärkide saavutamisse.

Future Architecture platvorm on pühendatud noorte arhitektide tutvustamisele – see on põlvkond, kes hakkavad Euroopa linnu kujundama kõige lähemas tulevikus. Üks terviklik platvorm edendab innovatsiooni, arhitektuuri, teadmisloomet ja sotsiaalse kapitali kasvu.