Prognoos ja fantaasia

Prognoos ja fantaasia – III kooliaste, gümnaasium

Programm keskendub 1960-80. aastate arhitektuuris toimunud muutustele ning eelkõige toonaste arhitektide tuleviku ideedele ning unistustele uuest, helgemast, paremast tulevikust.
Uurime, millisena kujutlesid 60-40 a tagasi arhitektid ja kunstnikud nii toonases Nõukogude Liidus kui nn läänemaailmas praegust aega – nende jaoks tulevikku, meie jaoks olevikku. Kuidas neid mõjutas nende oleviku maailm ja poliitika. Kokkuvõtteks püüame ka ise tulevikku vaadata ning ennustada, milline võiks välja näha Tallinn või Eesti või maailm 50 aasta pärast.
Programm toimub näituse “Prognoos ja fantaasia” raames muuseumi II korruse suures saalis.

Programm toetab ajaloo, kunstiajaloo ja kultuuriloo ainesisu omandamist.

Peale programmi õpilane:

  • oskab nimetada 1960.-1980. a arhitektuuri mõjutanud tegureid;
  • teab, mis mõjutas toonase maailma teaduse ja tehnika arengut ;
  • oskab kirjeldada modernistlikku arhitektuuri;
  • teab, mis on futuroloogia;
  • oskab nimetada vähemalt ühte tuntud Eesti post-modernistlikku arhitekti.

Programmi kestvus: umb 90 minutit

 

 

Vaade näituselt