Oma tuba

Oma tuba. Feministi küsimused arhitektuurile  – gümnaasiumile

26.01. – 19.05.2019

II korruse põnevale näitusele on võimalik tellida ka haridusprogrammi, mis on eelkõige suunatud gümnaasiumi õpilastele. Programmi eesmärk on sarnane näituse omaga – algatada diskussiooni. Näitusel on rõhk küll arhitektuuril, kuid muuseumitunnis proovime õpilastega teemat laiendada ja teistest valdkondadest paralleele tuua. Rühmatööna  saavad osalejad mõelda järgmiste mõistete tähenduse üle: stereotüüp, diskrimineerimine, maskuliinsus ja feminiinsus.

Programmi kestvus: 90 minutit

Info ja registreerimine: kadi@arhitektuurimuuseum.ee

Näituse tutvtustus:

Oma tuba ja oma raha – need on naise eneseteostuse kaks vältimatut eeldust, kirjutas Virginia Woolf  juba ligi 90 aastat tagasi. Kuid sellegipoolest näib asjaolu, et ruum võib olla ka feministlik küsimus, Eesti arhitektuurikultuuris siiani täiesti teadvustamata. Ometi on tegemist metodoloogia ja lähenemisega, mis võimaldab tõstatada väga erinevaid küsimusi ja näha meie 20. sajandi arhitektuuriajalugu, tänapäeva praktikat ja ruumikasutuse viise sisseharjunust hoopis teistsuguses valguses. See ongi näituse peamine eesmärk – olla kriitiliseks ja poleemiliseks tööriistaks ning diskussiooni algatamise vahendiks, mitte valmis uurimistulemuste esitlemise ja lõplike hinnangute andmise kohaks. Pakkuda teeotsi võimalikele edasistele uurimustele ja arutada selle üle, millistelt positsioonidelt arhitektuuri üle reflekteerimine lähtuda võiks. Näitus viskab õhku üheksa küsimust, mis puudutavad nii arhitektuurihariduse eripärasid kui Eesti arhitektuurikaanoni kujunemise mehhanisme, nii naisarhitektide loominguga seotud stereotüüpe ja klišeelikke eelarvamusi kui autorlust ja rollijaotust, nii avalikku linnaruumi ja elamutesse sissekirjutatud rolliootusi kui ruumilist võrdõiguslikkust ja marginaalsete kasutajate vajadusi. Intervjuudes jagavad oma kogemusi ja seisukohti neil teemadel ka praktiseerivad arhitektid eri põlvkondadest.