Tallinn – linn, mis ei saa kunagi valmis


Tallinn – linn mis ei saa kunagi valmis – III kooliaste ja gümnaasium

Programm keskendub Tallinna 20.sajandi arhitektuurile ning näitab kuidas ühiskonnas toimunud pöördepunktid on otseselt mõjutanud ehitatud keskkonda. Kuidas on Tallinn eelmise sajandi jooksul kujunenud ja millised on olnud olulisemad arenguetapid. Räägime kõige uuemast arhitektuurist ja viimastest muutustest pealinnas. Õpilased läbivad programmi rühmatööna, mis moodustab teekonna 20.sajandi algusest kui tänapäevani, rühmatöö aluseks on töölehed. Programm toimub püsiekspositsioonisaalis.  Kokkuvõtteks saavad osalejad jalgu puhata ning lahendada põnevat ülesannet, kus tuleb kaardistada oma emotsionaalne Tallinn.

Peale programmi õpilane:

  • oskab nimetada 20. sajandi alguses ehitatud hooneid;
  • teab, mis mõjutas Tallinna arengut 20. sajandi alguses;
  • oskab kirjeldada stalinistlikku arhitektuuri;
  • oskab nimetada stalinistlikus stiilis hooneid;
  • teab, mis on mikrorajoon;
  • oskab nimetada Eesti NSV perioodil ehitatud hooneid;
  • oskab kirjeldada ja nimetada hooneid, mis on ehitatud peale Eesti taasiseseisvumist.

Programmi kestvus: 90 minutit