Külastusinfo

Muuseumikülastus COVID-19 leviku ajal

Lähtuvalt valitsuse poolt kehtestatud piirangutest tuleb täiskasvanud külalistel esitada kohapeal kas vaktsineerimispass, COVID-19 haiguse läbipõdemise tõend või negatiivne COVID-19 testitõend, mis on tehtud kuni 72h enne muuseumisse saabumist ning vajadusel isikut tõendav dokument. Kohapeal kiirteste ei teostata.

Eesti Arhitektuurimuuseum järgib kõikides oma tegevustes Kultuuriministeeriumi ja Terviseameti soovitusi muuseumi turvaliseks külastuseks.

*Muuseumi sissepääsu juures on olemas käte desinfitseerimisvahendid.

*Puhastame ja desinfitseerime regulaarselt enamkasutatavaid pindu.

*Infoletti oleme paigaldanud pleksiklaasi.

*Muuseumipoest on muuhulgas võimalik soetada näomaske.

*Interaktiivsete ekraanide juures on külastajatele välja pandud ühekordsed kummikindad.

Külastaja

*Muuseumi infoletis tuleb külastajal (alates 18. eluaastast) näidata ühte alljärgnevast:
a) COVID-19 vastu immuniseerimise tõend
b) COVID-19 läbipõdemise tõend
c) negatiivse COVID-19 testi tõend
Muuseumil on õigus tõendi näitamisest keelduvat külastajat muuseumisse mitte lubada.

*Palun hoidke teiste külastajatega distantsi.

*Palun desinfitseerige käsi.

*Muuseumil on õigus ilmsete haigustunnustega külastajat muuseumisse mitte lubada.

“Siin on turvaline” märgisest lähemalt LINGIL.

Külastused gruppidele:

Eesti Arhitektuurimuuseum ootab meeleldi külastama ka suuremaid külastajate gruppe. Muuseumis kehtib nii perepiletisoodustus (lähemalt loe piletite hinnakirjast siit). Ekskursioonid näitustele või erinevatel teemadel eesti, inglise või vene keeles palume ette tellida soovitavalt vähemalt kolm päeva enne soovitud toimumisaega (loe lähemalt siit). Pakume lastele ja noortele suunatud haridusprogramme, mis avavad konkreetseid teemasid meid ümbritsevast keskkonnast, selle paremaks mõistmiseks. Haridusprogrammid haakuvad ka riikliku õppekava üldpädevuste ning kohustuslikult läbitavate teemadega. Haridusprogrammide broneerimisinfo leiate siit.

Pildistamine ja filmimine:

Arhitektuurimuuseumis on kõigil lubatud ilma välgu ja statiivita pildistada. Mistahes otstarbel filmimine ning pildistamine välguga tuleb eelnevalt kooskõlastada muuseumi administratsiooniga (info@arhitektuurimuuseum.ee).

Paki- ja riidehoid:

Palume külastajatel üleriided jätta garderoobi muuseumi esimese korruse fuajees. Muuseumil on tasuta kasutamiseks ka lukustatavad kapid seljakottide jms hoiustamiseks. Kaotatud asjade puhul kontakteeruda muuseumi lahtioleku ajal (T-P kl 11-18) infotöötajaga telefoninumbril 6257007 või kirjutada info@arhitektuurimuuseum.ee.