100 SAMMU LÄBI EESTI 20. SAJANDI ARHITEKTUURI

21.10. – 27.11.2016

Asukoht: Narva muuseumi Kunstigalerii

Alates 21. oktoobrist on Narva muuseumi Kunstigaleriis avatud Eesti Arhitektuurimuuseumi näitus „100 sammu läbi Eesti 20. sajandi arhitektuuri“.

Kuigi 20. sajandi arhitektuur ja ehitatud keskkond määrab suurel määral meie tänase füüsilise keskkonna on selle hoidmine ja väärtustamine probleemne enamikus maailma riikides. Nii ka meil.

2007. aastal tõdeti Sakala keskuse lammutamise kontekstis esimest korda lisaks arhitektuurispetsialistidele ka laiema avalikkuse hulgas, et meie lähimineviku arhitektuur on paljuski teadvustamata, väärtustamata, kaitseta. Selles valguses kutsus Kultuuriministeerium ellu programmi „Eesti XX sajandi väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs“. Näitus “100 sammu…” on justkui omalaadne kokkuvõte sellest projektist, eesmärgiga kaardistada 20. sajandi olulisemad arhitektuuriilmingud.

Tänapäevane arhitektuuriajaloo käsitlus ei liigu enam ammu mööda tippe: väärtustatakse ka tüüpilist ja argiaarhitektuuri. Kuna 20. sajandi füüsilist keskkonda on kõige rohkem mõjutanud tööstuse ja tehnoloogia areng ning sajandile iseloomulikud muutused ilmnesid arhitektuuris juba enne sajandivahetust, siis on algusdaatumiks valitud Eesti arengut oluliselt mõjutanud raudtee rajamine – 1870. Lõpudaatumiks sobis hästi 1991 kui ühe ajastu lõpp.

20. sajandi arhitektuuri väärtusküsimus seisab tegelikult samal mõttelisel alusel, kui mis tahes ajastu ehituspärandi väärtus. Ükski hoone või ese ei ole iseenesest mälestis, vaid me mõtleme selle mälestiseks. Objektiivsete hinnangute andmiseks, kus ajaloolist väärtust on võimalik eristada isiklikust emotsionaalsest mälust, on vajalik teatud ajaline distants. 20. sajandi ehituspärandiga tegelemiseks on aeg küps.

Samme seadsid: Anneli Randla, Epp Lankots, Heiki Pärdi, Jaak Huimerind, Karen Jagodin, Leele Välja, Liina Jänes, Lilian Hansar, Mait Väljas, Maris Mändel, Mart Kalm, Oliver Orro, Triin Ojari
Kujundaja: Krista Aren
Kuraator: Leele Välja