Luues kohti: Fieldoffice Architects

II

Korrus

14.01. – 26.02.2017

Näitus on pühendatud Taiwani päritolu arhitektuuribüroo Fieldoffice Architects inimmõõtmelisele ning kasutajate vahetule kogemusele põhinevale loomingule. Fieldoffice Architects looja Sheng-Yuan Huangi pea kõik projektid paiknevad poole miljoni elanikuga Yilani linnas Taiwanis. Lisaks muutlikule poliitikale ja majandusele raputavad Yilani troopilised tormid ning üleujutused, mis on arhitektidele nii väljakutseks kui ka sunnivad neid linna ja looduskeskkonda pidevas vastasmõjus toimiva tervikuna vaatama.

Fieldoffice Architects on keskendunud eelkõige linnaehituslikele projektidele, tegeledes omamoodi linliku akupunktuuriga, vajalike sekkumistega olemasolevasse struktuuri. Tegu on tõeliselt sotsiaalselt mõtlevate, avalikkuse huvide eest seisvate arhitektidega, kelle eesmärgiks on luua paremat tänast päeva. Vaatamata erinevale kultuuritaustale ja paiknemisele kaugel Euroopast on näitusel esitletud projektid heaks paralleeliks ka siinse linnakeskkonna uuendamisel, samuti eeskujuks arhitekti, kogukonna ja omavalitsuse koostööst. Näitusel eksponeeritakse büroo kõige olulisemaid töid makettide, jooniste, fotode ning tekstide abil, olulisel kohal on videointervjuud ning filmid valmis hoonetest. Näitust saadab Fieldoffice’i loomingut tutvustav kataloog.

Sheng-Yuan Huang (s. 1963 Taipeis) on õppinud arhitektuuri Tunghai ülikoolis Taiwanis ning saanud magistrikraadi Yale ülikoolist USA-s. Töötanud õpingute järel Eric Owen Mossi büroos ning tegutsenud õppejõuna North Carolina riiklikus ülikoolis. Taiwani naasnuna rajas 1994 büroo Fieldoffice Architects. Huangi töömeetod sisaldab tihedat suhtlust elanikega, samuti kliima- ja keskkonnatingimuste uurimist ning teadlikku loobumist äratuntava käekirjaga originaalitsevast wow-arhitektuurist. Viimastel aastatel rahvusvaheliselt tuntust kogunud Fieldoffice Architects esindab mõneti eba-euroopalikku egovaba arhitektuurisuunda, mis on kantud arhitekti kui arsti või parandaja vaimust. Sheng-Yuan Huangi sõnul on arhitektuuri juured looduses: „Elu tõeline vorm ei ole staatiline ega käegakatsutav, vaid efemeerne ning dünaamiline, olles pidevalt muutumises.“ Fieldoffice Architects esindab rahvusvaheliselt põnevat suunda, näidates ühte võimalikku arengustsenaariumi kriisis olevale kaasaegsele arhitektuurile.

Näituse korraldaja: Alliance for Architectural Modernity (Taiwan). Näituse Eestisse toomist toetas Kultuurkapital.

Reedel, 13. jaanuaril kl 17 peab Sheng-Yuan Huang Arhitektuurimuuseumis avaliku loengu