Mida teha ideaalse ideega? Väike-Õismäe tulevikuvisioonid. Tallinna arhitektuuribiennaali visioonivõistlus

III

Korrus

11.09. – 06.10.2013

Koostöös Tallinna linnaga korraldatud visioonivõistlusele laekus kokku 88 tööd (neist 86 tähtajaks) mitmelt poolt maailmast. Tänavu sügisel kulmineeruva Tallinna arhitektuuribiennaali egiidi all peetud visioonivõistluse eesmärgiks oli otsida ideid Tallinna Väike-Õismäe asumi linnaruumi mitmekesistamiseks ja elukeskkonna parandamiseks.

TAB 2013 kuraatorite (Karin Tõugu, Kadri Klementi, Aet Ader, Kaidi Õis, Mari Hunt) sõnul on huvitav näha seda mitmekesisust, mida võistlusele esitatud tööd Väike-Õismäe tulevikuks pakuvad. Kuraatorid selgitavad: „Edaspidiste arutelude jaoks on loodud väga põnevaid visioone, mis tõstavad esile Väike-Õismäe piirkonna tugevusi ning lahendavad sealseid probleeme. Võistlustöödes on keskendutud nii maastikule, hoonetele, hoonetevahelisele ruumile kui Väike-Õismäe linnaruumi funktsionaalsele mitmekesisusele.“ Välja käidud ideed moodustavad kuraatorite arvates hea aluse, mille põhjal arhitektid, elanikud ja linnaosavalitsus saavad Väike-Õismäe linnaruumilist tulevikku üheskoos edasi planeerida.

Visioonivõistluse žürii liige, arhitekt Inga Raukas kommenteerib: „Auhinnatud töödes pakuti välja lähenemisviiside ja temaatika mõttes üsna erinevaid ideid. Žüriil tuli võrrelda nii linnaliselt mastaapseid kui ka „rohujuure tasandilt“ väljakasvanud visioone. Huvitavaid lahendusi, mis võimaldaksid kõige paremal viisil täiustada Väike-Õismäe linnaruumi ja suurendada sealse elukeskkonna kvaliteeti või soodustada elanike omavahelist läbikäimist, oli palju. Žüriil tuli teha karme valikuid paljude heade ideede vahel, kuid eelkõige hindasime nutikust ja pakutud visioonide mõju Õismäe linnaosa arengule.“

Arhitektuuribiennaali visioonikonkurss on žürii välisliikme, Taani päritolu arhitekti Bjarke Ingelsi hinnangul tähtis nii Tallinna linnale kui ka kogu maailma kontekstis. “Teil on modernistlikud magalarajoonid, mis on olnud mingite standardite järgi ju head elukohad, kuid mis on jäänud hätta sotsiaalselt sidusa naabruskonna loomisel,” selgitas ta. Ingelsarvab, et on väga oluline selliseid komplekse mitte hävida lasta, vaid süstida neisse uut tüüpi sotsiaalsust. Tallinna peab ta kirju mineviku tõttu mitmekesiseks linnaks, millel on potentsiaal kujuneda linnaruumi osas unikaalseks.

 

AUHINNATUD TÖÖD

TAB 2013 visioonivõistlusest oodati osa võtma arhitekte, maastikuarhitekte, urbaniste ja nimetatud erialade üliõpilasi. Võistlustöid hindas žürii, kuhu kuulusid maailmakuulsa Taani arhitektuuribüroo BIG asutaja ja partner, äsja Tallinna külastanud Bjarke Ingels, Tallinna linnaarhitekt Endrik Mänd ja Eesti ühe tuntuma arhitektuuribüroo Allianss Arhitektid asutaja ja partner Inga Raukas.

Võistluse auhinnafond oli 8000€, millest 5000€ kuulub esimesele kohale, 2000€ teisele kohale ja 1000€ kolmandale kohale. Kuus silmapaistvat võistlustööd saavad žürii poolt kiitusega ära märgitud.

Žürii poolt välja valitud auhinnaliste kohtade ja äramärkimise vääriliste tööde märgusõnad tähestikulises järjekorras: A Collective Space,Anamorfosis, Animal District, Colorspray, Dynamo, F23, K0EX15T,PandaJ, The Point.