NÄE. NOOR ARHITEKTUUR TEHNIKAKÕRGKOOLI ARHITEKTUURI INSTITUUDIST

III

Korrus

18.06. – 22.08.2010

Tallinna Tehnikakõrgkooli Arhitektuuri instituut on kunstiakadeemia kõrval teine riiklik õppeasutus Eestis, kus saab õppida arhitektiks. Nelja õppeaasta jooksul õpitakse hoonete ja rajatiste projekteerimist, planeerimist, hoonete konstruktiivsete lahenduste kavandamist, arvutiprojekteerimist, kunsti- ja  arhitektuuriajalugu ning  joonistamist. Tehnikakõrgkoolis on eriline rõhk tehnilise mõtlemise arendamisel. Praktikatest on olulisim ligi kolmekuine praktika arhitektuuribüroos.  Vaatluspraktika viib igal aastal mõnda Euroopa suurlinna.

Arhitektuuri- ja Keskkonnatehnika teaduskonna rakendusarhitektuuri eriala on 18 tegutsemisaasta jooksul (alates 1992) lõpetanud 15 lendu arhitekte, kellest enamik töötab oma erialal. Umbes 20% lõpetanutest on omandanud  magistri- kraadi teistes arhitektuurikoolides.  Paljud lõpetanud on võitnud arhitektuurivõistlusi. Viimastel aastatel on tõusnud välisriikide tudengite (Tšehhist, Saksamaalt ja Prantsusmaalt) huvi Arhitektuuri instituudis õppimise vastu. Teaduskond osaleb aktiivselt Euroopa Liidu koostööprogrammides, partnerid on kõrgkoolid Belgiast, Soomest, Saksamaalt, Taanist, Kreekast, Poolast, Prantsusmaalt, Tšehhist, Portugalist, Leedust, Lätist, Austriast, Norrast ja Itaaliast.

Näitusel on esitatud valik 2010 aasta lõputöödest ning lisaks mõned huvitavamad näited kursuse ja tudengite konkurssitöödest. Näitus on ülevaatlik ning püüab kajastada võimalikult erinevat laadi töid ja tegemisi, mis näitaks ühtlasi ka noorte kaasamist aktuaalsete teemade lahendamisel. Tegeletud on probleemsete amortiseerunud hruštšovkadega, mille rekonstrueerimist katsetati Paide pilootprojektina, kaasates kohalikku elanikkonda. Linnaehituslikult on põnev Lasnamäe kanali ümberprojekteerimine aktiivseks linnalikuks  suhtluskeskkonnaks. Välisteemad on olnud seotud rahvusvaheliste arhitektuurikonkurssidega: näeme lahendusi Hong Kongi piiriületusterminali, Tokyo moemuuseumi  ning rahvusvahelise kontserni Saint-Gobaini poolt korraldatud tudengite arhitektuurivõistluse projekti Cathédrale de Culture Pariisis, mille loomisel on lähtutud rangetest passiivmaja kriteeriumitest.

Lisainfo: Rein Murula / Tallinna Tehnikakõrgkooli Arhitektuuri Instituut, murula.ab@trenet.ee

Eesti Arhitektuurimuuseumi üldinfo: info@arhitektuurimuuseum.ee, info tel. 6257000