Ruumidiplomaatia. Eesti välisesinduste interjöörid

II

Korrus

15.08. – 22.10.2023

Eesti Vabariigi Alalise esinduse Euroopa Liidu juures residents. 2020. Sisearhitektuur Tiiu Truus (Stuudio Truus). Foto: Välisministeeriumi kogu

Tunnustades meie diplomaatide nutikust, kehtestab üks riik ennast võõral maal ometi ka läbi ruumi – saatkondade, residentside ning muude esindusruumidega. Ilma välisriikide poolehoiuta oleks Eesti Vabariigi väljakuulutamine jäänud mõttemänguks. Nagu 1920.–1930. aastatel püsib ka täna meie imetillukese riigi rippumatus suuresti tänu välispartneritele. Seetõttu on välisesinduste pidamine Eestile elutähtis investeering.

Mõeldes, et saatkond ongi esindatava riigi territoorium, on loogiline, et siserarhitektuur peab kaasa kõlama. Esinduste interjöörid ütlevad, kes me oleme, kuhu me kuulume, mis on meile oluline. Et enamik kodanikke oma riigi saatkondadesse pigem ei satu, siis selle näitusega paotame ust ja näitame esmakordselt nii suurejooneliselt, millised on meie diplomaatilised tuletornid.

Meie omariikluse järjepidevust hoiti omamoodi veimevakana nutikalt tallel läänes – tegutsesid oma ruumidega esindused näiteks New Yorgis ja Londonis, mis ilmestasid lugusid meie rahva priiusesoovist ning aitasid hiljem rutem naasta tõsiseltvõetavate riikide perre. 1990ndatest saadik on strateegiliselt olulistes paikades avatud ja taasavatud Eesti saatkondi. Eesti Vabariigi ajaloo esimene oma saatkonnahoone asub Helsingis, Konstantin Bölau projekteeritud ja valminud aastal 1932. Meie kaasaegset Eestit – moodsa, julge ning haritud ruumikultuuriga riiki on aidanud tutvustada uued saatkonnad nii Vilniuses kui ka Pekingis.

Üksteise järel on ajaloolised ning ka uued saatkonnaruumid saanud silmapaistva sisearhitektuurse lahenduse. Ruumidiplomaatia näitusel tutvustatakse Margit Arguse, Eero Jürgensoni, Pille Lausmäe-Lõokese, Liisa Põime, Kadri Tamme, Katrin Tammsaare, Tiiu Truusi ning teiste põnevate autorite loodut. Samuti on näha välisesindustes kasutatud kaunis eesti disain ja tarbekunst.

Meie saatkondade kujundused räägivad loodusearmastusest, euroopalikust kultuuriruumist, uuendusmeelsusest, inimlikkusest, lugupidamisest võõrustaja riigi vastu, heast maitsest, asjakohasusest. Külastaja kogeb kui erinevaid imagoloogiad ja identiteete on sisearhitektid ning arhitektid koostöös välisministeeriumiga valmis pakkuma.

President Lennart Meri on öelnud, et meie diplomaadid peavad olema kümne eest väljas. Sama tõhusad peavad olema ka meie esindusinterjöörid. Nii on Eesti professionaalne ruumidiplomaatia heas mõttes lausa uskumatu!

Näituse eestvedaja on Eesti Sisearhitektide Liit
Kuraator: Karin Paulus
Kujundaja: Mari Kurismaa
Graafiline disain: Mari Kaljuste

Näitus jääb avatuks 22. oktoobrini ja selle raames toimub kuraatorituur ning seminar. 15. oktoobril 2023 on väljaande “Ruumidiplomaatia” esitlus, mis ilmub koostöös Eesti Välisministeeriumiga.

Toetuse eest täname Kultuurkapitali.