Sisearhitekt Aulo Padar. Märgilised interjöörid

III

Korrus

20.11. – 09.05.2021

Näitus annab esmakordselt ülevaate Eesti ühe tunnustatuma sisearhitekti Aulo Padari loomingust, avades teda inimese, õppejõu ja ruumiloojana. Näitusega tähistatakse Padari 80. juubelit ning idee algatajad on tema endised õpilased:  Ahti Grünberg, Maarja Varkki, Kadi Karmann, Sille Pihlak ja Grete Veskiväli. Koos näitusega ilmub ka Karen Jagodini koostatud ülevaatlik kataloog ning linastub Maris Kerge portreefilm.

Aulo Padari projektidest tähtsaima osa moodustavad avalike hoonete ja endiste kolhoosikeskuste interjöörid. Koostöös arhitekt Toomas Reinuga valmisid endise Linda kolhoosi peahoone Kobelas (1971–1973) ning Rapla KEK-i peahoone Raplas (1973–1977). Samuti kuulus Padar Moskva olümpiamängudeks ehitatud Pirita purjespordikeskuse (1975–1980) autorite kollektiivi. Tema loomingusse kuulub ka valuutapoe Turist (1981–1982) ning nüüdseks hävinud poliitharidusmaja, hilisema Sakala keskuse (1982–1986) sisearhitektuur. Seega avanes Padaril karjääri kestel võimalus tegeleda rea Eesti arhitektuuri kullafondi kuuluvate hoonetega. Isikupärase autorina lõi ta neisse interjöörid, mis olid või on väärtuslikud nii tervikuna kui üksikesemete tasandil. Padari loomingus kajastub laiemalt Nõukogude perioodi arhitektuuri- ja ruumiloome fenomen ning aina olulisemaks muutub toonaste mastaapsete ruumikontseptsioonide taga olevate tekke- ja ehituslugude dokumenteerimine.

Fotol Rapla KEK-i peahoone fuajee aastal 1995. Arhitekt Toomas Rein, sisearhitekt Aulo Padar, 1977. Peeter Säre, Eesti Arhitektuurimuuseum