EESTI TEATRIMAJAD

II

Korrus

17.05. – 22.09.2024

Näitus toob rambivalgusesse Eesti teatriarhitektuuri – alustades kaskedega ehitud küünidest 19. sajandi alguses ja lõpetades tänaste teatrimajade projektidega. See on ühe tüpoloogia genees, mida on saatnud rahvusliku liikumise kontekst ning teatrikunsti professionaliseerumine. Teatriarhitektuuri professionaliseerumise algusajaks loeme aega, kui Soomest tellitud projektide järgi kerkisid kaks teatrihoonet, meie rahvusliku mõtte sümbolit: Vanemuine Tartus (1906) ja Estonia teatri- […]

Vaata lähemalt