Keskkonnad, projektid, kontseptsioonid. Tallinna kooli arhitektid 1972–1985

Koostajad: Andres Kurg, Mari Laanemets
Tekstid: Andres Kurg, Mari Laanemets, Georg Schöllhammer, Juhani Pallasmaa
Keeletoimetajad: Dalia Aas, Justin Ions, Karin Hallas-Murula,
Rachel Stevenson, Triin Tael
Tallinn, 2008

Hind: 5 €

1972. a. kirjutatud “Uue arhitektuuri näituse programm” kuulutab: “Tallinnas toimub uue arhitektuuri näitus. Näituse loosungiks on: Arhitektuuris on kõik lubatud.” Manifesti, millele on alla kirjutanud Tiit Kaljundi, Vilen Künnapuu, Leonhard Lapin, Avo-Himm Looveer ja Ülevi Eljand võib tinglikult pidada arhitektuuri ümbermõtestamise alguspunktiks suurema rühma sõprade ja kolleegide poolt, kes sai hiljem tuntuks Tallinna kooli nime all.
Käesolev kataloog, mis kaasneb Tallinna kooli näitusega Eesti Arhitektuurimuuseumis, uurib selle grupi tegevust 1970. aastate algusest alates ning vaatleb muutusi nende praktikas 1980. aastatel.