Pool sajandit restaureerimist Eestis 1950–2000

Autor: Matis Rodin
Kujundaja: Angelika Schneider
Toimetaja: Karin Hallas-Murula
Keeletoimetaja: Siiri Soidro
Tallinn, 2009

 Hind: 5 €

Näituse „Pool sajandit restaureerimist Eestis. 1950–2000“ kataloog tutvustab 20. sajandi teise poolel Eestis restaureeritud ehitismälestiste koorekihti. Kataloogi sissejuhatus annab ülevaate olulisematest perioodi restaureerimismaastiku kujundanud sündmusest. Sissejuhatuse autoriks on aastakümneid muinsuskaitset juhtinud arhitekt Fredi Tomps. Kataloogi tekstid on paralleeltõlkega eesti ja inglise keeles.