Tallinna 20. sajandi arhitektuur. Arhitektuurijuht

Toimetaja: K. Hallas-Murula
Tekstide autoridid:  K. Hallas-Murula, M. Kalm, K. Kodres
Kaasautorid: A. Kurg, T. Ojari,  T. Tammet
Kujundaja: Ivar Sakk.
Tallinn, 2002

Hind: 3 €

Arhitektuurijuht esitleb Tallinna 20. sajandi olulisemaid ehitisi, arvestades kesksemaid arhitekte ja ilmekamaid stiilirühmi. Teisalt on käsitletud ka lihtsalt silmatorkavaid maju, mille kohta linnas ringiliikujal võib tekkida tahtmine saada lähemat infot. Objektid on grupeeritud lähtuvalt kujuteldavast liikumisest linnas piirkonniti. Orienteerumise hõlbustamiseks on lisatud kaardid. Täiendavat informatsiooni annavad piirkondade ja asumite koondartiklid, kust võib leida andmeid nende hoonete kohta, millest aadressijärgset artiklit ei ole. Pildiosas on kasutatud nii uusi kui vanu fotosid.