Tallinnan 1900-luvun arkkitehtuuriopas

Toimetaja: K. Hallas-Murula
Tekstide autorid: K. Hallas-Murula, M. Kalm, K. Kodres
Kaasautorid: A. Kurg, T. Ojari, T. Tammet
Kujundaja: Ivar Sakk
Tallinn, 2003

Hind: 3 €

Tallinna ihastuttaa keskiaikaisella vanhallakaupungillaan, mutta kaupungista löytyy myös omintakeista 1900-luvun arkkitehtuuria. Tämän oppaan laatimisessa on ollut kaksi lähtökohtaa. Toisaalta on pyritty tuomaan esille Tallinnan 1900-luvun merkittävimmät rakennukset, keskeisimmät arkkitehdit ja ilmaisuvoimaisimmat tyyliryhmät. Toisaalta on käsitelty huomiota herättäviä rakennuksia, joista kaupungissa kulkija saattaa haluta tietää hieman enemmän. Kohteita ei ole ryhmitelty aakkosjärjestyksessä, on lähdetty mielikuivituksellisesta kulkureitistä kaupungilla. Suunnistamisen helpottamiseksi oppaaseen on liitetty kartat Täydentäviä tietoja niistä rakennuksista, joista ei ole osoitteenmukaista selostetta, löytyy kaupunginosien, asuinalueiden ja aukioiden yhteisartikkeleista. Kuvina on käytetty sekä uusia että vanhoja valokuvia. Rakennuksen esitteleminen alkuperäisessä muodossaan, ennen myöhempiä muutoksia, antaa sen käsittelyyn uuden ulottuvuuden.