Täna suletud

Kristel Ausing, 1991. EAM 5.4.75

Sillamäe Õigeusu Kiriku võistlustöö

Religioossus oli nõukogude ajal alla surutud, kuid vabanemine 1980. aastate lõpu perestroika õhkkonnas tõi kaasa hulga kirikuhoonete konkursse. Sillamäe uue õigeusu kiriku võistlusel osalejatele anti hoone paigaks valida kas Teises maailmasõjas hävinud kiriku asukoht või suurpaneelelamutega piirnev ala linna südames. Võistlusel teise koha pälvinud töö „Mihei” võttis aluseks hoopis kolmanda variandi ja kujutab kirikut elamupiirkonna lähedal kõrgel kaldal koos vaatega merele. Töö peegeldab stilistikas üleminekuperioodil võrsunud pragmaatilist modernismi ilma liigse kommentaarita mineviku kohta. Kirikut ehitama aga ei hakatud, hoopis ehitati ümber kiriku kasutusse läinud endine ühekorruseline elamu, millele ehitati 1993–1995 juurde kellatorn ja katusekuppel. Joonised