Täna avatud 11–18

Elav ruum. Sajand Eesti arhitektuuri

Eesti Arhitektuurimuuseumi püsinäitus, mis tutvustab siinse professionaalse arhitektuuri- ja ruumikultuuri arengut. Näitus käsitleb tähtsamaid lõike nii Eesti arhitektuuri kujunemisloost 20. sajandil kui ka huvitavamaid nähtusi tänapäeval. Ekspositsioon annab ülevaate sellest, kuidas on ühiskondlikud, majanduslikud ja poliitilised protsessid mõjutanud siinsete inimeste eluviise ning kohalikku ruumilist arengut.

Rahutul 20. sajandil ja üha rahutumaks muutuval 21. sajandil on suundumused Eesti ehitatud keskkonnas peegeldanud siinseid ühiskondlikke muutusi, ajaloolisi vapustusi ja väärtushinnangute teisenemist. Arhitektuuripärlitega pikitud intensiivsed ehitusperioodid on vaheldunud sõdadest või majanduslangusest tingitud ajajärkudega, mil arhitektuurielu on olnud madalseisus. Üks Eesti arhitektuuri eripärasid on läbi aastakümnete olnud avatus välismõjudele. Euroopa äärealal, Ida ja Lääne vahel paiknedes, on siin tegutsenud mitmed välisarhitektid. Siinsed arhitektid seevastu on sünteesinud rahvusvahelisi mõjusid kohaliku ehituskultuuriga, saades tulemuseks Eestile ainuomase arhitektuuri.

Näitus jaguneb nii ruumiliselt kui ka sisuliselt kaheks – Eesti arhitektuuri ajateljeks (1900–20…) ja temaatilisteks maketigruppideks. Ajatelg annab lihtsa ja selge ülevaate Eesti arhitektuuri olulisematest ilmingutest 20. sajandi algusest tänapäevani. Temaatilised plokid (kultuur, ühiskond, linn, kodu, puhkus ja fantaasia) on paigutatud näituseruumi laiali. Maketirühmad asetuvad ümber postide, millel paiknevad teemade tutvustused. Valmisehitatud hoonete kõrval on välja pandud mitmeid realiseerimata projekte ja visioone, mis ilmestavad omas ajas aktuaalseid arhitektuurseid ideid ning on põnevad vaadata veel praegugi. Arhitektuurikultuuri paremaks avamiseks on tähelepanu pööratud ka arhitektide kutseelule ja sellega seotud institutsioonide tegevusele erinevatel kümnenditel.

Näitusevaade Elav ruum näituselt

Näituse keskseks meediumiks on maketid, mis pärinevad peamiselt arhitektuurimuuseumi kogust. Makett on alates renessanssajast olnud üks arhitekti põhilisi töövahendeid. Samas on see ka atraktiivne näituseeksponaat, sest on lihtsalt arusaadav igale vaatajale. Maketid aitavad mõista, uurida ja mõtestada arhitektuuri ruumilisel kujul, liikuda ümber miniatuursete majade ning tajuda nende mahulist liigendust paremini kui kahemõõtmelisi pilte vaadates.

„ELAV RUUM: sajand Eesti arhitektuuri” on suunatud kõigile arhitektuurihuvilistele, nii kohalikele kui ka külalistele. Erialast publikut võiksid köita seni eksponeerimata maketid ning pildimaterjal, mis on viimastel aastatel muuseumi kogusse lisandunud.

Kuraatorid: 
Mait Väljas, Carl-Dag Lige

Graafiline disain: 
Koit Randmäe

Tekstid: 
Mait Väljas, Carl-Dag Lige, Sandra Mälk, Triin Ojari, Teele Jürivete

Multimeedia: 
Sandra Mälk, Carl-Dag Lige, Mait Väljas (tekstid), Teele Jürivete (filmiklippide valik), Koit Randmäe (kujundus), Kalmer Rautam (programmeerimine)

Tõlge: 
Adam Cullen, Tuuli Köller, A&A Lingua

Keeletoimetus: 
Mari Klein

Konsultandid: 
Siiri Vallner, Indrek Peil / Kavakava (ajatelg, maketialused), Jarmo Kauge (fotod)

Tehniline meeskond: 
Laos Koort, Einar-Rudolf Kiviloo, Aasoja Projekt, Efektvalgus, Print House, L-Disain

Toetajad:
Eesti Kultuurkapital, Puukeskus