Täna avatud 11–18
visiooniga väikelinnad tunnuspilt

Visiooniga väikelinnad

Eesti Arhitektide Liit esitleb programmi „Hea avalik ruum“ raames aastatel 2019–2022 toimunud arhitektuurivõistluste võiduprojekte Eesti Arhitektuurimuuseumi galeriikorruses. Eesti Arhitektide Liit (EAL) kureerib programmi „Hea avalik ruum“ alates 2014. aastast.

Programmil on kolm suuremat eesmärki – Eesti väikelinnade avaliku ruumi kui ühise elukeskkonna mõtestamine kvaliteetsete linnaruumiprojektide kaudu; ettevõtlus- ja elukeskkonna elavdamine kohalikul tasandil ning väikelinnade elanike kohaidentiteedi tugevdamine ja linnade kahanemise pidurdamine.

Kokku on programmi raames korraldatud üle 30 arhitektuurivõistluse, eesmärgiga rajada või rekonstrueerida Eesti väikelinnade ja tõmbekeskuste avalikud ja kesksed linnaruumialad. Kõik võistlusalad valib välja kohalik omavalitsus kogukonna vajadustest lähtudes, EAL on aidanud mõtestada kohaliku kogukonna vajadusi laiemalt, töötades välja võistlusülesanded, mis väljendavad eeltoodud programmi eesmärke parimal viisil, ja viinud läbi arhitektuurivõistlused.

Programmi on alates 2019 toetanud Kultuuriministeerium ja Rahandusministeerium, võistluste preemiaid rahastavad kohalikud omavalitsused. 2023. aasta kevadeks on valminud kümme keskust.

Rotermanni soolalao galeriikorrusel on näitusele seatud aastatel 2019–2022 toimunud arhitektuurivõistluste võiduprojekte. Osa neist on viimastel aastatel kohalike omavalitsuste vahenditega edasi projekteeritud, et olla valmis uute rahastusmeetmete avanemisel neid teostama. 2023. aasta kevadel need Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusega meetmed avanevad.

Kujundajad Ra Martin Puhkan ja Siim Tanel Tõnisson

Graafiline disainer Anna Riin Velner