Täna avatud 11–18
Laps viskab silda mõisakooli interjööris

Mõisaharidus

Kuidas käepäraste vahenditega põnevaid füüsika- ja keemiakatseid läbi viia? Millised kooliaias kasvavad umbrohud on söödavad? Kuidas loovalt õpetada mõisaga seotud võõrkeelset sõnavara? Kuidas kujutada koolimajas leiduvaid mustreid muusikas? Eesti Arhitektuurimuuseumi projekti “Tegus ja nägus mõisakool” raames Pille Epneri initsiatiivil ja Elle Lepiku ja Jane Remmi käe all teoks saanud ülesannetekogumik “Mõis kui ammendamatu inspiratsiooniallikas” pakub õppematerjali neljas ainevaldkonnas: keeltes ja kirjanduses, sotsiaalainetes, kunstiainetes ning loodusainetes. Kogumik on allalaetav siin.