Täna avatud 11–18

Eesti Arhitektuurmuuseum lähtub riigihangete planeerimisel, ettevalmistamisel, korraldamisel ja hankelepingute sõlmimisel kultuuriministeeriumi hankekorrast (kinnitatud Kultuuriministri 13.09.2017. a käskkirjaga nr 198).

https://www.kul.ee/et/organisatsioon/varahaldus

2021. aastaks hankeplaani kinnitatud ei ole, sest Eesti Arhitektuurimuuseum ei planeeri 2021. aastal lihthanke või riigihanke piirmäära ületavaid riigihankeid.