Täna avatud 11–18

ELAV RUUM. Eik Hermann

Loengus „Keskkondlikust pragmapoeetikast“ tuuakse paralleele filosoofia ja arhitektuuri vahel näidates, kuidas mõistete abil (kujutlus)ruume luua.

Me elame kultuuris, kus on ajapikku kujunenud välja omapärased eristused. Oleme harjunud eristama näiteks loodust ühiskonnast, poeetikat pragmaatikast, teooriat praktikast. See paneb arhitektuuri kui eriala kentsakasse seisu, sest see tundub asuvat just nende eristuste vahealal. Ettekandes käsitletakse nende eristuste kujunemislugu, et näidata, kuidas mõisted (kujutlus)ruume loovad. Filosoofiat võib näha erialana, mis asub nende eristuste vahealal ja omab paralleele arhitektuuriga. Kui filosoofia ongi mõistete abil (kujutlus)ruumide meisterdamine, siis võime küsida, kuidas neid õnnetuid eristusi jälle kokku traageldada? Üks võimalus oleks võtta appi keskkondliku toimimise mõiste – see ei tähenda toimimist keskkonna nimel, vaid keskkondade endi toimet ja keskkondadesse sekkumist, et mingeid toimeid esile kutsuda. Kuna niimoodi mõelda on omasem pigem Vana-Hiinale kui Vana-Euroopale, pöördutakse inspiratsiooni saamiseks just Vana-Hiina poolele, et uuendada harjumuspärasemaid mõttemalle. Lootus on, et see avab muuhulgas uue perspektiivi ka arhitektuurile, mis ilmneb keskkondliku pragmapoeetilise praktikateooriana.

Kolmapäeval, 13. oktoobril kl 18 Eesti Arhitektuurimuuseumis

Eik Hermann (s 1978) on filosoofia ja praktikapõhise teooria lektor Eesti Kunstiakadeemias ning ajakirja Ehituskunst kaaspeatoimetaja. Ta omandas magistrikraadi filosoofias Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudis 2005. aastal. Tema praeguses huviorbiidis on ennekõike erinevad vahe- ja üleminekualad – teoreetilise ja praktilise, meelelise ja kehalise, psüühilise ja poliitilise, tehnilise ja poeetilise vahel.

ELAV RUUM on Eesti Arhitektuurimuuseumi loengusari, kus astuvad üles nii arhitektid, ajaloolased, muinsuskaitsjad kui ka teised ruumiga seotud spetsialistid. Muuseum soovib populaarses vormis tutvustada arhitektuuriajalugu, tegevarhitektide loomingut ning käsitleda publiku osalusel meie elukeskkonnas toimuvaid muutusi. Loengusari on suunatud kõigile ruumist, arhitektuurist, selle lähiajaloost ja tänapäevast huvitatud inimestele ning on mõtteline täiendus arhitektuurimuuseumi püsinäitusele „ELAV RUUM: sajand Eesti arhitektuuri“.

Sarja toetab Eesti Kultuurkapital.