Täna avatud 11–18

ELAV RUUM. Raul Kalvo

Arhitekt ja linnauurija Raul Kalvo Elava ruumi sarjas loengu andmetest, mis mõjutavad arhitektuuri- ja ruumiprotsesse.

Loengus tuleb juttu sellest, kuidas rakendada tarkvara nii, et see pakuks rohkem vabadust, mitte ei tooks kaasa uusi piiranguid. Nii linna kui ka üksikhooneid kavandades on tarkvara kasutamine käsitöisest lähenemisest tihtipeale tõhusam ja tulemuslikum. Teiseks räägib Raul Kalvo sellest, millist rolli mängivad andmed tänapäevastes ruumiteemalistes aruteludes ning kuidas aitavad need kaasa diskussiooni läbipaistvusele. Andmeid oskuslikult kasutades on võimalik ruumiotsuseid üsna tulemuslikult suunata. Näidetena saavad tähelepanu linnaplaneerimistasandi dokumendid nagu Tallinna Strateegia ja Tartu parkimisnorm.

Raul Kalvo on arhitekt, ettevõtte Inphysica Technology asutaja, Eesti Kunstiakadeemia digitaalse geomeetria õppejõud. Tema peamine huvi on ruumiliste andmetega seotud otsuste tegemine ning sellest lähtuv tarkvaraarendus. Levinuim neist on „Urban Network Analysis toolbox for Rhino”. Ta on seotud mitme liikuvusuuringu ja strateegiaprojektiga Eestis ning keskkonna tervisemõjude hindamisega Soomes. Lisaks teadustööle tegeleb ta projektidega sisearhitektuurist linnaehituseni.

Elav Ruum on Eesti Arhitektuurimuuseumi loengusari, kus muuseum tutvustab populaarses vormis siinset arhitektuuriajalugu, tegevarhitektide loomingut ning käsitleb publiku osalusel meie ehitatud keskkonnas toimuvaid muutusi. Sari on suunatud kõigile ruumist, arhitektuurist, selle lähiajaloost ja tänapäevast huvitatud inimestele ja täiendab muuseumi püsinäitust „ELAV RUUM: sajand Eesti arhitektuuri”, mis tutvustab siinse professionaalse arhitektuuri- ja ruumikultuuri arengut läbi 20. sajandi.

Sarja toetab Eesti Kultuurkapital.

3. novembril 2021
Moderaator: Carl-Dag Lige
Toetaja: Kultuurkapital