JÕHVI, KÄRDLA, SILLAMÄE JA VÕSU PÕHIKOOLI ARHITEKTUURIVÕISTLUSTE PARIMAD

III

Korrus

26.05. – 07.06.2020

Alates 2018. aastast on Eestis toimunud järjest rohkem uute koolihoonete arhitektuurivõistlusi. Eesti Arhitektide Liit on korraldanud neist kolm: Jõhvi Põhikooli, Kärdla Põhikooli ja Sillamäe Vanalinna Kooli arhitektuurivõistlused. Lisaks on Riigi Kinnisvara AS ja kohalikud omavalitsused korraldanud nii riigigümnaasiumite kui ka põhikoolide uute hoonete erinevat tüüpi arhitektuurivõistlusi. Neisse oli Eesti Arhitektide Liit kaasatud kooskõlastajana ja liidu esindajad osalesid žüriide töös. Nende võistluste hulgast on näitusele valitud Võsu põhikooli ja lasteaia võistlus.

Võistlustele on iga korraga tulnud rohkem osalejaid: esimesena toimunud Kärdla Põhikooli võistlusele esitati viis ideekavandit, aga viimasena toimunud Võsu kooli võistlusele 15 ja Sillamäe kooli võistlusele 21 tööd. See näitab arhitektide kasvavat huvi kooliruumi loomise vastu ja ka seda, et Eesti Arhitektide Liidul on oluline roll kooliarhitektuuri nüüdisajastamises.

Eesti koolivõrgu korrastamine on hoo sisse saanud. Arhitektid annavad sellesse kaaluka panuse, aidates viia kooliruumi vastavusse muutunud õpikäsitusega.

Vaata lähemalt: http://www.arhliit.ee/kooliarhitektuur