Riigikogu hoone 90

0

Korrus

20.02. – 07.04.2013

Riigikogu hoone (1920–1922) tähtsust Eesti 20. sajandi ajaloos ja arhitektuuris pole võimalik ülehinnata. Samaväärseks saab pidada vaid arhitekt Alar Kotli kavandatud Tallinna laululava, mis sarnaselt Riigikogu hoonele pole pelgalt unikaalne arhitektuuriteos, vaid omab tugevat sümboolset tähendust oma ajaloolises kontekstis. Parlamendile kodu ehitamine oli vastiseseisvunud riigi poolt julge ettevõtmine: noores riigis leidus palju pakilisemaid probleeme ja rahagi oli väga napilt. Arhitektide Herbert Johansoni (1884–1964) ja Eugen Habermanni (1884–1944) projekteeritud Riigikogu hoone esitab haruldase sünteesi traditsionalismist ja ekspressionismist, millele pole vastet ei Euroopas ega mujal maailmas. Õnnelikul kombel on maja ka ajahambale hästi vastu pidanud, säilinud on palju interjööridetaile ja mööblit, kaasa on aidanud pieteeditundelised restaureerimised.

Antud näitus valmis Riigikogu Kantselei palvel Riigikogu hoone 90. juubeliks eelmise aasta 12. septembril. Näituse avasõnad ütles Riigikogu esimees Ene Ergma ja meenutusi jagas teenekas sisearhitekt Leila Pärtelpoeg, kes on aastakümnete jooksul suure ajaloolise väärtusega maja säilimisse palju panustanud. Arhitektuurimuuseumi näitusel on lisaks ülevaatele Riigikogu hoone arhitektuurist ja projekteerimisloost välja pandud hulk originaaljooniseid, vaadata saab maja maketti ja arhiivikaadreid parlamendihoonest.

Näituse koostas muuseumi teadur Mait Väljas koostöös Eesti Riigiarhiivi ja Eesti Filmiarhiiviga. Näituse kujundus: kontseptsioon – Janno Roos (Ruumilabor) ja Ionel Lehari (Identity), graafiline disain – Martin Tõnts (Identity).