TAB 2017 kuraatornäitus „Antropotseeni saar”

II

Korrus

15.09. – 27.10.2017

TAB 2017 kuraatorinäitusel „Anthropocene Island / Antropotseeni saar“ Eesti Arhitektuurimuuseumis osalevad kunstnikud, arhitektid ja teadlased, kes kutsuti tegema koostööd Paljassaare poolsaare ümberkujundamisel bioinfomaatriksiks, mis koosneb mitmekihilise arhitektuurse aparaadina korraldatud n-ö kõvadest ja pehmetest süsteemidest. ecoLogicStudio kujundatud näitusel töödeldakse mitut sisendandmestikku, esitatakse sisendid ja väljundid, arvutatakse miinimumvõrgustikud, automatiseeritakse toiminguid, rakendatakse biokeemilisi protsesse ja lõpuks esitatakse tuleviku linnastumisprotsessi vaatemäng sünteetilise puhtlogistilise kasutajaliidese kaudu.

Eri kihid saavad üksteiselt tagasisidet, haarates külastaja (kasutaja) hiiglasuurde reaalajas toimuvasse arvutuseksperimenti. Paljassaare territooriumi vaadeldakse tasandi kaupa järjest detailsemalt ja see võimaldab tajumatud ja seega kontrollimatud loodusjõud kindla territooriumiga siduda. Näitusel püütakse ära kasutada muidu kaootilisena näivaid aine omadusi ja käitumismustreid ning aine korraldamise teel hõlvata selle arvutuslikku potentsiaali.

Kahel galeriil on biokeemilised lagundusüksused järjestatud tootlikkuse, toksilisuse, värvuse ja lõhna alusel. Linna inimtekkelist mikroelustikku esindavad Petri tassid Tallinna reoveepuhastusjaamast kogutud aineproovidega, kuhu lisatakse baktereid ja seeni, mille toimel vallanduvad protsessid registreeritakse ning sisestatakse algoritmidesse, mis juhivad maatriksi teisi kihte – galeriides välja pandud ainesüsteeme, mis suudavad need protsessid ja bakterid omaks võtta.

Näitus hõlmab ka TAB 2017 visioonivõistlusele esitatud tööde seast valitud videoid, kus antropotseeni saare idee alternatiivsed käsitlused on realiseeritud virtuaalsete tulevikusimulatsioonidena. See sektsioon illustreerib käsitletava andmepõhise keskkonna mitmekihilisust.

Kuraatorinäituse aluseks olev ecoLogicStudio projekt „Antropotseeni saar“ toimib ühtaegu Paljassaare poolsaart käsitleva projektettepanekuna ning näituse enda korraldusprintsiibina. Näituse sissepääsu juures tervitab külastajaid projekti saamislugu tutvustav video. Seejärel liiguvad külastajad põhisaali, kus eksponeerivad oma töid Biothing, Linkscale ja Heather Barnett, kes uurivad tehisintellekti ja biotehisintellekti vallas tehtud avastuste rakendatavust suurtel territooriumidel. Näitus jätkub Appareili, ecoLogicStudio ja Noumena töödega, mis esitavad masinlikke protokolle territooriumi hõlvamiseks linna, poolsaare ja aine tasandil.

Muuseumi ülakorrusel annavad Experimental Architecture, IAAC, BiotA Labi ja Urban Morphogenesis Labi tööd külastajatele ettekujutuse antropotseeni saare projekti aine- ja mikrotasandist. Tööd pakuvad näiteid sellest, kuidas bio- ja infotehnoloogia võimaldavad Paljassaare piirkonnas praegu toimuvate protsesside ainevahetust muuta ja protsesse ümber kodeerida.

Kuraator: Claudia Pasquero

Osalejad:

ecoLogicStudio
Urban Morphogenesis Lab
APPAREIL
IAAC
Maj Plemenitas
Heather Barnett
Rachel Armstrong
Studio Unseen
BiotA Lab
Noumena

Kõik huvilised oodatud ringkäikudele näitusel, osalemine muuseumipiletiga:

P 24.09. kl 14 kuraatorituur näitusel, juhib kunstnik ja TAB programmi kaaskuraator Piibe Piirma
L 21.10. kl 14 kuraatorituur näitusel, juhib kunstnik ja TAB programmi kaaskuraator Piibe Piirma