Täna avatud 11–18
heli müra ruum näituse tunnuspilt

HELI.MÜRA.RUUM

Taavi Tulevi ja Ekke Västriku autorinäitus tutvustab heli, müra, ruumi ja arhitektuuri vahelisi seoseid spetsiaalselt Rotermanni soolalao saalidesse loodava akustilise keskkonna kaudu. Näitus on kogemuspõhine akustilis-ruumiline rännak, mis käsitleb heli fenomeni kui loomulikku osa inimese elukeskkonnast. Näituse mõtteline raskuskese on linnaruumihelidel.

Ekspositsioon annab võimaluse kogeda helimaailma erinevaid tahke ja näidata nende seost ajas ja ruumis muutuvate mõjuteguritega. Näitus toob ilmsiks heliga seotud seigad, mida inimene ei pruugi ümbritsevas keskkonnas tavaolukorras märgatagi, kuid mis mõjutavad vahetult tema heaolu ja ruumikogemust. Milline on helikeskkond, kus inimesel on hea olla? Kuidas saab helikeskkonda mõjutada ja parandada? Mis muutuks linlaste elus, kui ümbritsev helikeskkond oleks senisest paremini läbi mõeldud?

Näitusesaali keskne element on helisfäär – madalale poodiumile tõstetud istumisala, kuhu luuakse spetsiaalse, 16-kõlarilise helisüsteemiga kõlaruum. Selle abil on võimalik taasesitada väga erinevat laadi kõlakeskkondi ning tekitada (heli)ruumilisi efekte. Näitusesaali külgedel paiknevatel temaatilistel stendidel tutvustatakse heli kui nähtuse erinevaid aspekte. Ekspositsioonis on oluline osa ka valguskujundusel.

Autorid:
Taavi Tulev, Ekke Västrik

Ruumikujundus:
Taavi Tulev

Graafiline kujundus:
Koit Randmäe

Valgus:
Aleksander Sprohgis

Helitehnika:
RGB Baltic

Näituse ehitus:
Bart, Siim Kuusemäe

Toetaja:
Eesti Kultuurkapital

Kuraatorituurid näitusel: 

  • Laupäeval, 29. jaanuaril kl 15;
  • Laupäeval, 26. veebruaril kl 16;
  • Reedel, 1. aprillil kl 16.

Osalemine muuseumipiletiga.

Meediakajastused:

Fotol näituse autorid: ekke västrik ja taavi tulev
Ekke Västrik ja Taavi Tulev näitusel. Foto: Evert Palmets /Eesti Arhitektuurimuuseum