Täna avatud 11–18

Muuseumist

Toetaja

Arhitektuurimuuseumi peamine rahaline toetaja on Eesti Kultuurkapital. Kultuurkapitali suurim toetus on olnud Rotermanni soolalao sisseseade kaasfinantseerimine 1996. aastal, kui uude majja koliti. Seda annetust kajastab tahvel Rotermanni soolalao fuajees. Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali abiga on võimalikuks saanud enamike näituste tegemine, publikatsioonide väljaandmine, loengute korraldamine, videote ostmine, arhitektuuriajakirjade tellimine, presentatsioonitehnika ostmine, makettide tellimine jm. Kultuurkapitali toetused on arhitektuurimuuseumi tegevuse arendamise seisukohast olnud erakordselt olulised, situatsioonis, kus riigieelarvelisi rahasid pole jätkunud.

Kultuurkapitali logo

Advokaadibüroo RASK toetab vestlussarja (H)ARUTUS elluviimist. (H)ARUTUS on Eesti Arhitektuurimuuseumi vestlussari, mille keskmes on ühiskonnas aktuaalsed, ruumikultuuri ning arhitektuuriga ristuvad teemad. Vestlusel saavad kokku eri elualade eksperdid, kes püüavad kõnealuse teema lahti harutada ja oma eriala vaatevinklist lahendusi pakkuda. 

Advokaadibüroo RASK logo

Annetajad

Isikud ja organisatsioonid, kes on Arhitektuurimuuseumi kogudesse suuremaid annetusi teinud:

Eesti Arhitektide Liit – arhiivimaterjalid, arhitektuuriraamatud, fotod
Ehituse Teadusliku Uurimise Instituut – arhiivimaterjalid, käsikirjad
Jaak Lohk – Elmar Lohu Rootsi perioodi projektid
Teno Velbri – Edgar Velbri arhiiv
Viive Kallam – Nikolai Kusmini arhiiv
Ado Soans – Anton Soansi arhiiv
Anu Kotli – Alar Kotli arhiiv
Daisy Matve – Hubert Matve ja  Voldemar Piksoni arhiiv
Ants Nõva – Erika Nõva arhiiv
Eesti Projekt – projektid, arhiivimaterjalid
Eesti Maaehitusprojekt – fotod, slaidid
Lembit Ostrat – Johann Ostrati arhiiv
Heiki Tammoja – Nora Tammoja arhiiv
Tallinna Linnavalitsus – planeerimisprojektid, maketid
Tartu Linnavalitsus – planeerimisprojektid
Priit Roosalu – Ott Puuraidi arhiiv
Heili Volberg-Raig – August Volbergi arhiiv
Ivar Männamaa – Arnold Matteuse arhiiv
Karin Kuuskemaa – Valve Pormeistri arhiiv
Ruth Stupel – Leo Gensi arhiiv
Jaak Poom – Eesti Arhitektide Seltsi Rootsis arhiiv
Ruth Mirov – Boris Mirovi arhiiv
Maria Tarvas, Elisabeth Kuusik – Peeter Tarvase arhiiv
Rein Vainküla – negatiivid, fotod
Filia Projektibüroo – EKE Projektis valminud maketid
Muinsuskaitseamet – projektid
Marje Rohtla – Villu Rohtla arhiiv
Ene Priimets – fotod
Inga Tõnissar – Ethel Brafmanni arhiiv
Eero Puumets – Ilmar Puumetsa arhiiv
Jaan Puhvel – West Coast Gateway maketi toimetamine Eestisse
Tiina Mattisen – Olev Randuri arhiiv
Asta Reilent – Raul Kivi arhiiv
Ene Tomberg – Endel Laasi arhiiv
Aldo Tammpere – fotod
Eili Kukkur – Albert Kukkuri arhiiv
Mattias Agabuš – Malle Agabuši arhiiv
Jaan Port – Mart Pordi arhiiv
Martin Siplane – fotod