Täna suletud
Mustvalge foto Olev Siinmaa loodud interjöörist

Fotokogu

Arhitektuurimuuseumi fotokogule pandi alus näitusetegevuse alustamisega 1991. aastal – eesti arhitekti Eugen Sachariase isikunäituseks tellitud fotodest said kollektsiooni esimesed säilikud. 

Fotokogus on arvele võetud u 30 000 säilikut. Kollektsioon kasvab jõudsalt iga aastaga, seda täiendatakse tellimustööde ja ostude teel, osa fotosid on muuseumile annetatud. Suuri tulmeid on saadud ka Eesti Arhitektide Liidult, kultuurilehe Sirp toimetuselt, Soome Arhitektuurimuuseumilt ning tegevarhitektidelt ja arhitektuuriga seotud isikutelt.

Fotokogu vanimasse osasse kuuluvad 20. sajandi alguse postkaardid ning 1920. ja 1930. aastatest pärinevad väärtuslikud fotod. Kollektsiooni üks pärle on aga 1930. aastate lõpus koostatud luksuslikus köites album Eesti Vabariigi riiklikest ehitistest.

Kõige ulatuslikuma osa moodustavad fotod, mis on pärit Nõukogude perioodist – enamik saadud tollastelt riiklikelt projekteerimisbüroodelt Eesti Projekt, Eesti Maaehitusprojekt ja Tsentrosojuzprojekt. Lisaks leidub sama perioodi algusest esinduslikke fotoalbumeid.

Süstemaatiliselt on arhitektuurimuuseum tellinud pildistusi erinevate näituste tarbeks. Suure osa kollektsioonist moodustavadki eritellimused fotograafidelt, nagu Peeter Säre, Rein Vainküla, Toomas Kohv, Kaido Haagen, Toomas Tuul, Martin Siplane ja Reio Avaste.

Fotokogu põhiosa on rühmitatud asukoha ja aadressi järgi. Eraldi süsteemi alusel on korrastatud projektide, mööbli, näituste ja sündmuste pildistused ning arhitektide portreefotod. Omaette osa moodustavad jäädvustused muuseumis toimunud näituste avamistest ja muudest sündmustest.

Peale fotokogu leidub rohkelt fotomaterjali ka arhiivkogu isikufondides.