Täna avatud 11–18
Makett Pirita jahisadamast

Ülevaade kogudest

Eesti Arhitektuurimuuseum loodi eesmärgiga koguda, säilitada, uurida ning tutvustada materjale, mis kajastavad Eesti professionaalse arhitektuuri kujunemist ja arengut 20. sajandi algusest nüüdisajani.

Muuseumikogu põhiosa moodustavad arhitektuurijoonised, linnaplaanid, ehitiste projektid ja fotod, maketid ning käsikirjalised materjalid.

Arhitektuurimuuseumi kogu jaguneb arhiiv-, foto-, maketi-, mööbli-, kunsti- ja digikoguks. Arhiivkogu sisaldab nii graafilisi kui ka tekstidokumente, märkimisväärse osa kogust moodustavad arhitektide isikufondid. Kogu on süstematiseeritud arhiivipõhimõttel ja dokumentide otsingul on abiks veebipõhine arhiivi infosüsteem AIS. Projektide ja jooniste kollektsiooni täiendab maketikogu, millest osa on püsinäitusena eksponeeritud Soolalao esimesel korrusel. Uusim kogu on digikogu, mis sisaldab Eesti Arhitektide Liidu korraldatud arhitektuurivõistluste auhinnatud töid alates 1996. aastast. 

Rohkem kui 20 000 foto ja negatiiviga fotokogu on suurimaid arhitektuurifotode kollektsioone Eestis. Mööbli- ja kunstikogu on samuti seotud arhitektidega – kollektsioonis on nii arhitektide kavandatud mööbliesemeid, ent ka joonistusi, maale ja graafikat.

Arhitektuurimuuseumi kogudega on võimalik tutvuda Eesti muuseumide veebivärava MuIS vahendusel. 

Kohapeal on nii arhiiv- kui ka fotokogu külastajatele avatud kolmapäevast reedeni kella 11–17. Kiirema ja mugavama teeninduse huvides palume külastusaeg enne e-posti või telefoni teel kokku leppida.

Joonistest, fotodest ja käsikirjadest on võimalik olenevalt dokumendi iseärasustest ja seisukorrast tellida foto-, digi- või paberkoopiaid. Koopiate eest saab tasuda sularahas või pangaülekandega (vt hinnakirja). Isiklikuks otstarbeks on dokumente lubatud pildistada ka oma kaameraga.

Museaale laenutatakse välja ainult juriidilistele isikutele taotluse või garantiikirja alusel.

Kogude kasutamise hinnakiri

Avalikus veebiväravas MuIS (www.muis.ee) kättesaadavaks tehtud digitaalset kujutist võib kasutada tasuta mitteärilistel eesmärkidel, arvestades seejuures autoriõiguse seadusega.

Kujutise kasutamine trükiväljaannetes, filmis, TVs on tasuta kuni 10 tk. Iga järgmise kujutise puhul rakendub teenustasu 5 €.

Kujutise kasutamisel avalikus ruumis või näitusel väljaspool muuseumide süsteemi, reklaamimeedias, suveniiridel jm ärilistel eesmärkidel rakendub kokkuleppeline kasutustasu.

Kujutise puudumisel MuIS-is on digikoopia hind:
(teksti)dokumendist, fotost, joonisest kuni A33 € (1 tk)
joonisest A2 – A012 €  (1 tk)
negatiivist, slaidist4 €  (1 tk)
3-mõõtmelisest esemest (makett, mööbel)10–40 € (1 tk)

Kasutustingimused:

  • Kujutise kasutamisõigus on ühekordne. Iga järgnev kasutamine tuleb kooskõlastada muuseumiga.
  • Kujutise kasutamisel tuleb viidata teose autorile ning muuseumikogule.
  • Kujutise avaldamisel palume teatada muuseumile trükise bibliograafilised andmed ja võimaluse korral saata muuseumile ka trükise, kus digikujutist kasutati.​​