Harjutused eluks – sisekujunduse algtõed

Sisekujunduse algtõed – gümnaasium

“Sisekujunduse algtõed” on GAGi tellimusel “Harjutused eluks” projekti raames valminud gümnaasiumi õpilastele suunatud haridusprogramm tutvustamaks sisekujunduse valdkonda, lähtudes reaalses elus vajalikest teadmistest.
Tulevikus oma kodu sisustaja saab kaasa teadmised 20.–21. sajandi sisearhitektuurist ning levinumatest kujunduselementidest, et teemas kergemini orienteeruda, tajuda ajastule omaseid detaile ja teha sisustamises kaalutletumaid otsuseid. Eesmärgiks on teadvustada varasemate disainielemente väärtustamist ja taaskasutamist.
Uurimistööna tutvume teemakohaste näidetega püsinäitustel Eesti Arhitektuurimuuseumis ja kinnistame saadud info grupitööna, seostades töölehtedel disainiobjekte nende ajastuga.
Töötoa praktiline osas koostame paaritööna etteantud korterile oma sisekujunduskavandi joonise ja mood boardina. 

Läbivad teemad, seosed igapäevaelu ja teiste õppeainetega:

 • Elukestev õpe ja karjääri planeerimine;
  Töötoas osalejad saavad aimdust sisearhitektide ning tootedisainerite tööst. Samas innustab õpitav tulevikus tegema otsuseid, mis on kaalutletud ja millele on eelnenud uurimistöö – disainmõtlemine, mille põhimõtteid saab igas eluvaldkonnas rakendada.
 • Keskkond ja jätkusuutlik areng;
  Töötuba innustab tegema keskkonnale säästlikke, praktilisi ja ajatuid valikuid, mis ei lähtu trendidest. Rõhutatakse taaskasutuse olulisust, nii ruumi kui ja objektide tasandil.
 • Tehnoloogia ja innovatsioon;
  Praktilise töö käigus tehakse eksperiment, mille juures tuleb kasutada Google Maps rakendust. Aadressi järgi ilmakaarte määramine ja päikese teekonna liikumine hõlmava tehnoloogia rakendamist. Soovi korral võib ka sisekujundusplaani arvutis kujundada.
 • Tervis ja ohutus;
  Oma tulevase kodu kujundamise juures rõhutatakse uurimistöö olulisust, mis hõlmab ka materjalide koostisi ja nende töötlusi. Rõhutatakse, et valitaks tervisele ohutuid ja pigem looduslikke materjale.

Seosed erinevate õppeainetega;
Töötoa osaleja saab rakendada teadmisi järgmistest õppeainetest – geograafia, füüsika, ajalugu, kunstiajalugu (arhitektuuri- ja disainiajalugu), kunstiõpetus, tööõpetus, matemaatika.

Kestus kuni 2,5 tundi