Alanud on registreerumine haridusprogrammi “Mõisast kooliks. Mõisakool kui pärandi hoidja”

_MG_4641

Albu mõisa vestibüüli maalingud 17. sajandist. Foto: Martin Siplane

Eesti Arhitektuurimuuseum kutsub septembris avastama näitust “Mõisast kooliks. Mõisakool kui pärandi hoidja”. Näitus räägib mõisakoolide ajaloost ja tänapäevast, keskendudes neljale suuremale teemale: mõisakoolide lugu, arhitektuur, maalingud ning restaureerimine.  Lisaks tutvustab näitus Euroopa Majanduspiirkonna mõisakoolide toetusprogrammi “Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutuse” tulemusi.

Septembris pakub Eesti Arhitektuurimuuseum mõisakoolide näitusel ka õpilastele suunatud haridusprogramme. “Mõisast kooliks” õpitoad sobivad kõikidele kooliastmetele, koosnevad rühmatööst ning restaureerimistehnika-ülesannetest, mis varieeruvad vanuseastmeti. „Mõisast kooliks” haridusprogrammid on hea võimalus seostada ajaloo- või kunstiajalootund Eesti ajaloo ning süvitsi mõisate kontekstiga. Programmid tutvustavad kultuuripärandit ning arendavad õpilaste väärtushinnanguid ja teadmisi oma kodumaast.

Haridusprogramme saab tellida kuni 25. septembrini, kolmapäevast reedeni. Programmid toimuvad suurema huvi korral kaks korda päevas (kell 10.00 ja kell 13.00), kellaaegu saab vajadusel ja võimalusel muuta.

Head õpetajad, kiirustage ning registeerige oma klass haridusprogrammi esimesel võimalusel SIIN!

Lisainfo: Kadi Kriit
kadi@arhitektuurimuuseum.ee
tel 50 18 646

Kohtumiseni Eesti Arhitektuurimuuseumis!