Kogude kasutamise hinnakiri

Valguskoopiad

Paberarhivaalist või trükisest (A4) 0,50 € (1 tk)

Skaneerimine

Foto, tekst, originaalprojekt (kuni A3) 2,50 € (1 tk)
Slaid või negatiiv 4,00 € (1 tk)
Üle A3 formaadis arhivaali digiteerimine 12 € (1 tk)
Digitaalkujutisest väljatrükk (kuni A3) 1,00 € (1 tk)

Kasutustasu

Ühekordse publitseerimisõigusega kasutamine
Teaduspublikatsioonides, väitekirjades, õpikutes, kodu‐uurimuslikes väljaannetes  2 € (1tk)
Ajalehtedes, ajakirjades, raamatutes, internetis  6,40 € (1tk)
Filmimisel, televisioonis  6,40 € (1tk)
Kalendrites, postkaartidel, postmarkidel, kaanekujundustes  32 € (1tk)
Reklaamtrükistes, telereklaamis ja muudes reklaamimeediates  alates 64 €
Eksponeerimiseks väljaspool muuseumide süsteemi  alates 32 €
Arhivaali reproduktsiooni tellimisel tasutakse selle valmistamisega kaasnevad kulud
Avaldamisõiguseta kasutamine
Õpilaste ja tudengite referaatides, kursusetöödes ja uurimustes, väitekirjades,
koduloolistes uurimustes jne
 tasuta
(max 10 tk) /
2 €
Tasustatud uurimistöödes, projektdokumentatsioonis, arhitektuuriajaloolistes eritingimustes  3,20 € (1 tk)

 

Kasutustingimused 

  • Avaldamise korral viidata Eesti Arhitektuurimuuseumile ning märkida foto(de) autori nimi, kui see on teada.
  • Avaldamisel teatada Eesti Arhitektuurimuuseumile trükise bibliograafilised andmed. Võimaluse korral palume muuseumile saata ka trükise, kus fotosid kasutati.
  • Tellitud koopiad on kaitstud Autoriõiguse seadusega ning nende loata kasutamine (avaldamine, edasimüümine, kopeerimine) ei ole lubatud.

Teadmiseks 

  • Muuseumi direktoril on õigus lähtuvalt konkreetsetest juhtumitest lubada hinnakirjas erandeid.