Ülevaade kogudest

Eesti Arhitektuurimuuseum loodi eesmärgiga koguda, säilitada, uurida ning tutvustada materjale, mis kajastavad Eesti professionaalse arhitektuuri kujunemist ja arengut 20. sajandi algusest kaasajani. Muuseumikogu põhiosa moodustavad arhitektuursed joonised, linnaplaanid, ehitiste projektid ja fotod, maketid ning käsikirjalised materjalid. Ülevaate muuseumi kollektsioonist leiab siit:

ArhitektuurimuuseumiKollektsioon2022

Arhitektuurimuuseum ei alustanud kogumistegevust nullist. Juba 1986. aastal oli tulevast  muuseumi silmas pidades Kultuurimälestiste Riiklikule Projekteerimise Instituudile (hiljem Eesti Ehitusmälestised) üle antud ENSV Riikliku Ehituskomitee arhiiv – umbes kaks tuhat plaani ja projekti 1920.–1930. ning 1940.–1950. aastatest, millest kujunes muuseumi põhikogu tuumik. Kogumis- ja näitusetegevuse  tulemusena ning  annetuste toel on muuseumi kogud jõudsalt kasvanud.

Arhitektuurimuuseumi kogu jaguneb arhiiv-, foto-, maketi-, mööbli-, kunsti- ja digikoguks. Arhiivkogu sisaldab nii graafilisi kui tekstidokumente, märkimisväärse osa kogust moodustavad arhitektide isikufondid. Kogu on süstematiseeritud arhiivipõhimõttel, dokumentide otsingul on abiks veebipõhine arhiivi infosüsteem AIS, millega muuseum liitus 2009. aastal. Projektide ja jooniste kollektsiooni täiendab maketikogu, millest osa on püsinäitusena eksponeeritud Soolalao esimesel korrusel. Uusim kogu on digikogu, mis sisaldab Eesti Arhitektide Liidu poolt korraldatud arhitektuurivõistluste auhinnatud töid alates 1996. aastast. 

Rohkem kui 20 000 fotot ja negatiivi hõlmav fotokogu on suurimaid arhitektuurifotode kollektsioone Eestis. Mööbli- ja kunstikogu on samuti seotud arhitektidega – kollektsioonis on nii arhitektide kavandatud mööbliesemeid kui joonistusi, maale ja graafikat.

Arhitektuurimuuseumi kogudega on võimalik tutvuda Eesti muuseumide veebivärava MuIS vahendusel. Külastajatele on nii arhiiv- kui fotokogu avatud kolmapäevast reedeni kl 11–17. Kiirema ja mugavama teeninduse huvides palume külastusaeg eelnevalt e-maili või telefoni teel kokku leppida. Joonistest, fotodest ja käsikirjadest on võimalik sõltuvalt dokumendi iseärasustest ja seisukorrast tellida foto-, digi- või paberkoopiaid. Koopiate eest tasumine toimub sularahas kohapeal või pangaülekandega vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Isiklikuks otstarbeks on lubatud dokumente pildistada ka oma kaameraga.

Museaale laenutatakse välja ainult juriidilistele isikutele vastava taotluse/ garantiikirja alusel.

Eesti Muuseumide Veebiväravais

 

 

Anne Lass (peavarahoidja)
tel (+372) 6257 004
anne@arhitektuurimuuseum.ee

Sandra Mälk (teadur-põhikogu hoidja)
(+372) 625 7004
sandra@arhitektuurimuuseum.ee