Fotokogu

Muuseumi fotokogule pandi alus näitusetegevusega 1991. aasta algusest, mil Eugen Sachariase näituseks tellitud fotodest said kollektsiooni esimesed säilikud. Aastatega on kogu täienenud tellimustööde, annetuste ja ostude teel.

Põhiline osa fotokogust on komplekteeritud asukoha ja aadressi järgi, eraldi süsteemi alusel on komplekteeritud projektide, mööbli, näituste ja sündmuste pildistused ning arhitektide portreefotod.

Kollektsiooni vanima osa moodustavad 20. sajandi alguse postkaardid, väärtuslikud on 1920. ja 1930. aastatest pärinevad originaalfotod, kusjuures eriliseks pärliks on 30ndate lõpus koostatud luksuslikus köites album Eesti Vabariigi riiklikest ehitistest. Kogus leidub esinduslikke albumeid ka Nõukogude perioodi algusest. Nõuka-aegne periood moodustabki fotokogu kõige ulatuslikuma osa, koosnedes suures osas tollaste hiidbüroode – Eesti Projekti, Eesti Maaehitusprojekti ja Tsentrosojuzprojekti – materjalidest. Suuri tulmeid on saadud ka nt Eesti Arhitektide Liidult, kultuurilehe Sirp toimetuselt, Soome Arhitektuurimuuseumilt ning tegevarhitektidelt ja arhitektuuriga seotud isikutelt, sh Leonhard Lapinilt, Ignar Fjukilt, Leo Gensilt, Martin Siplaselt jpt.

Süstemaatiliselt on tellitud pildistusi erinevate näituste tarbeks. Suure osa kollektsioonist moodustavadki sihttellimused Peeter Särelt, Rein Vainkülalt, Toomas Kohvilt, Kaido Haagenilt, Toomas Tuulelt ning viimasel ajal Martin Siplaselt ja Reio Avastelt.

Fotokogus on arvele võetud üle 20 000 säiliku, hulk kasvab jõudsalt iga aastaga.

Lisaks fotokogule leidub rohkelt fotomaterjali ka arhiivkogu isikufondides.

 

Jarmo Kauge
jarmo@arhitektuurimuuseum.ee
tel (+372) 625 7002