Virtuaalne muuseumitund sünnib koos osalejatega

Tartu Ülikooli arhitekt ja ehitusõpetuse dotsent Paul Mielberg oma üliõpilastega

Tartu Ülikooli arhitekt ja ehitusõpetuse dotsent Paul Mielberg oma üliõpilastega

Eesti Arhitektuurimuuseumi virtuaalsed muuseumitunnid sünnivad koos osalejatega. Videotund ei ole virtuaaltuur näitusel ega muuseumitöötaja loeng, vaid õpilased panustavad digivahendite kaudu aktiivselt aruteludesse ja ülesannete lahendamisse. Näituste sisu edastatakse probleemülesannete kaudu. Praegu saab tellida kahte virtuaalset muuseumitundi, need toimuvad Zoom’i keskkonnas ja kestavad 45 minutit. Broneeri tund või küsi täiendavat infot tunnis olevate ülesannete ja rakenduste kohta kadi@arhitektuurimuuseum.ee.

  • Arhitekt – kunstnik või matemaatik? – III kooliaste ja gümnaasium

Kas arhitektid on kunstnikud, kes visandavad oma ideed või mõtlevad nad ka, kuidas maja püsti seisab? Arutleme arhitekti elukutse üle ja lahendame arhitekti tööprotsessi puudutava ülesande. Õpilastel on võimalus ise plaani lugeda ja nii arhitekti elukutsest rohkem teada saada. Rühmatöös puutuvad õpilased kokku arhitekti töö erinevate mastaapidega. 

Programm toetab matemaatika, kunstiõpetuse ja karjääriõpetuse ainesisu omandamist. Programmis osalenud õpilane oskab nimetada arhitekti tööprotsessi osi, mõistab arhitekti töö olulisust ning mõistab kui eripalgeline arhitekti elukutse on.

  • Millest koosneb linn? II kooliaste, III kooliaste ja gümnaasium

Selles programmis keskendume erinevatele hoonetüüpidele ja arutleme selle üle, mis on linnas veel peale majade. Rühmatööna uurivad osalejad kuidas maju linnas paigutatakse ehk milliseid erinevaid planeeringuid on olemas. 

Programm toetab geograafia, ajaloo, kunstiajaloo, kultuuriloo ja kunstiõpetuse ainesisu omandamist. Programmi läbinud õpilane mõistab linnaplaneerimise vajalikkust, oskab nimetada vähemalt kahte hoonestusviisi ning mõistab, et linn ei koosne ainult majadest ja inimestest.

Veebitunnni aja ja lisaküsimustele vastused aitab leida muuseumiõpetaja Kadi Kriit – kadi@arhitektuurimuuseum.ee.

Muuseumi haridusprogrammidest saab lisa lugeda siit: https://www.arhitektuurimuuseum.ee/haridus