Uus haridusprogramm “Söödav” koos TAB 2022ga

Superroheline sünteetika. Karli Luik, Johan Tali ja Harri Kaplan (Molumba)

Kolmapäeval avatud ja 20. novembrini kestva Tallinna Arhitektuuribiennaali peanäituse „Söödav“ juurde tegid meie muuseumiõpetajad eriprogrammi, mis aitab III kooliastme õpilastel toetab loodus-ja sotsiaalainete sisu lõimitud omandamist.

Näitusest “Söödav” inspireeritud haridusprogramm tegeleb juba tänaste probleemide ja ilmselgelt tulevikku mõjutavate strateegiliste otsustega. Haridusprogrammi jooksul tutvume kuraatorinäitusega “Söödav“. Arhitektuuri ja toidu läbipõimituse seoseid otsime näitusel olevate tööde abiga põllumajandusest, linnakeskkonnast, keskkondlikust ebavõrdsusest ning täis või tühjast kõhust. Peamine meetod on analüüsivad ja loomingulised juhitud arutelud.

Ebahariliku näituse teema taga on tõsine taust – kliima muutused, inimkonna plahvatuslik kasv viimase sajandi jooksul ja sellega seonduvad probleemid. Nimetame mõningaid: keskkonna saastumine, monokultuuridest tingitud keskkonna hävimine, nälg versus rasvumine jne. Vastuste otsimist alustame personaalse ideestamisega ning disainiprobleemi lahenduseni jõuame rühmatöös. Oluline on lahenduste realistlikkus meie keskkonnas ja ajas.

Programmi lõpuks sõnastavad rühmad sõnumid tulevikku. Kuidas saaks ressursse loov, jääke seediv ja lõpuks iseennast lagundav arhitektuur sekkuda ehitatud keskkonna ammutavasse, tarbivasse ja saastavasse loogikasse?

Protsessi käigus kujundab õpilane isiklikke keskkonnaalaseid seisukohti, ta pakub välja keskkonnaprobleemide lahendusi nii isiklikul, ühiskondlikul ja ülemaailmsel tasandil.

Õpilased väärtustavad bioloogilist ja kultuurilist mitmekesisust ning ökoloogilist jätkusuutlikkust.

Programm toetab loodus-ja sotsiaalainete sisu lõimitud omandamist.

Haridusprogramm sobib III kooliastmele ja kestab 90 minutit.

Hind ühe õpilase kohta on 4€, see sisaldab nii pedagoogitasu kui ka muuseumipiletit. Haridusprogramme saab tellida teisipäevast reedeni, kellaaeg kokkuleppel.

Rühma  minimaalne suurus: 10 osalejat

Lisainfo ja tellimine haridus@arhitektuurimuuseum.ee