Kaks rahvusvahelise pärandi häirekella kõlab Eestist pärit autorite loomingule

1963. aastal valminud , tänaseks endise Philadelphia politsei peakorteri makett ja joonised näitusel „Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant“. Foto: Marje Eelma (Tuumik Stuudio)

Maailma kultuuripärandi ohtu sattumisel helistavad maailma pärandikaitse organisatsioonid häirekella, ehk algatatakse Heritage Alert. Eelmise aasta jõulude ajal anti uuesti häiret Indias asuva Saaremaal sündinud arhitekti Louis Kahni projekteeritud Ahmedabadi Ülikooli kampuse ühiselamute pärast ning kahe nädala eest allkirjastas ka Eesti Arhitektuurimuuseum ja ICOMOS Eesti Komitee Heritage Alerti, mis vastustab plaani lammutada Pennsylvania politseimaja, mille ehituskonstruktsioonide autor on Eestist pärit ehitusinsener August Komendant.

Mõlemad ehitused on märgilised modernismipärandi näited, mis nii arhitektuurselt kui ka ehituslikult innovaatilistena, on mõjutanud maailma arhitektuurilugu.

Ameerika Ühendriikides ja Indias asuvate hoonete kaitseks on astunud välja olulised maailma pärandiorganisatsioonid ICOMOS ja DOCOMOMO ning muud erialaühendused ja muuseumid. Rahvusvahelised organisatsioonid on pöördunud nii riiklike kui ka kohalike otsustajate poole ettepanekuga vältida hoonete lammutamist ja tagada nende märgiliste hoonete säilimine ning korraldavad rahvusvahelist teavituskampaaniat.

Ahmedabadi Ülikooli kampuse neli ühiselamut Indias on osa IIMA (Indian Institute of Management Ahmedabad) ülikoolilinnakust. Louis Kahni ja kuulsate India arhitektide Balkrishna Doshi (1927-2023) ja Anant Raje loodud kompleks on hea näide India rahvusliku ülesehituse perioodist, kus arhitektuur ühendab rahvusvahelise modernismi India traditsioonidega. IIMA on kõrgelt tunnustatud India kõrgkool, mille vilistlasi töötab kõikjal maailmas.

Rahvusvaheliselt kiita saanud 1963. aastal valminud ekspressionistlik ühiskondlik hoone, tänaseks endine Philadelphia politsei peakorter, on eriline Geddes Brecher Qualls Cunningham arhitektide ja ehitusinsener August Komendandi tihedas koostöös rakendatud terviklik ja säästlik betoontoodete süsteemi tõttu. Kandvad fassaadipaneelid ja vahelaepaneelid valmistati tehases ja osaliselt eelpingestati. Paneelide geomeetriat optimeeriti, et toota võimalikult väikesel arvul erikujulisi komponente. Ehitusplatsil tõsteti paneelid kraaniaga paika ning seotud omavahel terasest järelpingestustrossidega ühtseks tarindiks.

Kuressaares sündinud ja valdavalt USAs elanud Louis Kahni pärandit on rahvusvaheliselt tunnustatud USA-s, Indias, Bangladeshis ja Iisraelis. Tema panus Yale’i, MIT-i, Princetoni ja Pennsylvania ülikooli seob teda maailma arhitektide mitme põlvkonnaga.

Louis Kahnil oli pikk ja viljakas koostöö Eestis sündinud ja 1944. aastani siin töötanud ehitusinseneri August Komendandiga. Komendant kirjutas nende kahe koostööst raamatu, mis on ka eesti keeles avaldatud – „ 18 aastat arhitekti Louis I Kahniga“. August Komendandist oli kolme aasta eest Rotermanni soolalaos näitus „Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant“ ning eelmisel aastal kirjastas Eesti Arhitektuurimuuseum samanimelise raamatu, ning koostöös arhitektuurikirjastusega Birkhäuser ka inglisekeelse sõsarväljaande. Louis Kahni loomingut on Eestis saanud varem näha Arne Maasiku näitustel, Rotermanni soolalaos, 2017. aastal toimunud Arne Maasiku näitusel oli muu hulgas foto Ahmedabadi kompleksist.

Heritage Alert on rahvusvaheline pärandi häirekell, mida helistatakse siis, kui on vaja sekkuda kultuuripärandi kaitseks ja pöörata laiema avalikkuse tähelepanu pärandi tähtsusele ühiskonnas.