Kaks kutset Euroopa arhitektuurikogukonnalt

Eesti Arhitektuurimuuseum  osaleb kahes väärikas Euroopa arhitektuuriprojektis, mõlemad pakuvad selgi kevadel Eesti arhitektidele ja teistele ehitatud keskkonna nimel tegutsejatele koostöövõimalust ja tunnustust.

16. aprilliks 2024 ootab Barcelona kaasaegse kultuuri keskus (CCCB) töid kandideerima Euroopa hea avaliku ruumi auhinnale. Auhinda antakse välja üle aasta, selle eesmärk on tunnustada parimaid avaliku ruumi kujundusi, tänu millele on Euroopa linnad inimsõbralikumad, avatumad ja mugavamad.

Sel aastal antakse välja eriauhind ka mereääre kategoorias ehk tööle, mille tulemusel on viimase viie aasta jooksul taastatud ja ümber ehitatud mereäärseid alasid.

Eesti Arhitektuurimuuseum kuulub European Prize for Urban Public Space nõukogusse.

Tööde esitamise tähtaeg on 16. aprill 2024, lisainfo auhinna kodulehel: https://www.publicspace.org/the-prize, korraldaja on Centre de Cultura Contemporania de Barcelona (CCCB).

*

13. maiks 2024 ootab Euroopa arhitektuuri platvorm LINA kõiki arhitekte ja selle valdkonnaga seotud loovisikuid, kelle töö keskendub keskkonnakriisile, selle ruumilisele mõõtmele ja võimalikele lahendustele kriisi sotsiaalsete ja eetiliste tagajärgedega toime tulemiseks, avalikule konkursile. Kandideerida saab üksi või rühmituse liikmena; vanusepiiri ei ole, oluline on julgus oma arvamust avaldada, lai silmaring, uudishimu ja katsetamissoov.

Konkursil valitakse välja 25 meeskonda või isikut, kes saavad võimaluse osaleda LINA arhitektuuriprogrammis – tegevuste seerias on rohkem kui 90 võimalust koostööks erinevate institutsioonidega üle Euroopa. LINA aitab ideedel ja töödel jõuda laiema publikuni ja luua ühenduse 34 väärika organisatsiooniga üle Euroopa.

Eesti Arhitektuurimuuseum on LINA liige.
Lisainfo: https://lina.community/