Publikatsioonid

Autor: Karin Hallas-Murula
Kujundaja: Liina Siib
Keeletoimetaja: Siiri Soidro
Tõlge saksa keelde: Sigrid Parts
Tallinn, 2010

Läbi müüdud

Väljaanne annab põhjaliku ülevaate peamiselt Tallinnas tegutsenud silmapaistva baltisaksa arhitekti Ernst Gustav Kühnerti loomingust, mille põhiosa langeb 1920.–1930. aastatesse. Ajaloohuviline Kühnert kohandas kaasajale vastavaks palju Tallinna vanalinna maju (Pikk 4/6/8, Pikk 10, Olevi gildi maja jt.) ning…

Vaata lähemalt

2009

Läbi müüdud!

Rotermanni soolalao monumentaalses hoones asuv Eesti Arhitektuurimuuseum on Eesti arhitektuuri kogumise, uurimise ja tutvustamise keskus.

Vaata lähemalt

Autor: Karin Hallas-Murula
Kujundaja: Tiit Jürna
Keeletoimetaja: Siiri Soidro
Tallinn, 2009

Hind: 3 €

Näituse kataloog annab põhjaliku ülevaate  arhitekt Voldemar Herkeli loomingust, vaadeldes seda oma aja taustal. Herkel oli oma aja produktiivsemaid arhitekte, kelle looming kujundas 1960.–70. aastate Eesti modernistlikku arhitektuuri. Hiljem Ehituskomitee aseesimehena töötades oli Herkelil suur roll Eesti arhitektuuri üldisemal suunamisel.

Kataloog…

Vaata lähemalt

Läbi müüdud

Vaata lähemalt

Autor: Matis Rodin
Kujundaja: Angelika Schneider
Toimetaja: Karin Hallas-Murula
Keeletoimetaja: Siiri Soidro
Tallinn, 2009

 Hind: 3 €

Näituse „Pool sajandit restaureerimist Eestis. 1950–2000“ kataloog tutvustab 20. sajandi teise poolel Eestis restaureeritud ehitismälestiste koorekihti. Kataloogi sissejuhatus annab ülevaate olulisematest perioodi restaureerimismaastiku kujundanud sündmusest. Sissejuhatuse autoriks on aastakümneid muinsuskaitset juhtinud arhitekt Fredi Tomps. Kataloogi tekstid…

Vaata lähemalt

Teksti autor: Mihkel Karu
Koostaja ja toimetaja: Karin Hallas-Murula
Kujundaja: Tiit Jürna
Keeletoimetaja: Siiri Soidro
Tallinn, 2009

Tasuta

 

Vaata lähemalt

Koostajad: Andres Kurg, Mari Laanemets
Tekstid: Andres Kurg, Mari Laanemets, Georg Schöllhammer, Juhani Pallasmaa
Keeletoimetajad: Dalia Aas, Justin Ions, Karin Hallas-Murula,
Rachel Stevenson, Triin Tael
Tallinn, 2008

Hind: 5 €

1972. a. kirjutatud “Uue arhitektuuri näituse programm” kuulutab: “Tallinnas toimub uue arhitektuuri näitus. Näituse loosungiks on: Arhitektuuris on kõik lubatud.” Manifesti, millele on…

Vaata lähemalt

Autor: Karin Hallas-Murula
Kujundaja: Liina Siib
Keeletoimetaja: Aili Künstler
Tallinn, 2008

Hind: 1 €

Väljaanne tutvustab arhitekt Edgar Johan Kuusiku projekteeritud Vabadussõja mausoleum-mälestisehitise püstitamise ja hävitamise lugu Sõjaväekalmistul.

Vaatluse all on ka teised E. J. Kuusiku projekteeritud Vabadussõja monumendid, mitmed arhitektuurimuuseumis säilitatavad kavandid on publitseeritud esmakordselt. Pikemalt käsitletakse üleriigilise Vabadusmonumendi püstitamist…

Vaata lähemalt

Koostaja: K. Jagodin
Kujundaja: I. Sakk
Tallinn, 2007

Hind: 0,50 €

Vaata lähemalt

Koostaja: Mihkel Karu
Kujundaja: Tiit Jürna
Tallinn, 2007

Läbi müüdud

Nikolai Kusmini puhul on tegu olulise persooniga Eesti arhitektuuriajaloos, kelle projekteeritud majad on märgatavalt kujundanud II maailmasõja eelse Tartu väljanägemist, eelkõige Tamme ja Tähtvere linnaosasid, ning kelle tööde hulgast leiame selliseid olulisi hooneid nagu ENSV Raudtee Lastehaigla Eha tn. ja Kolhoosidevaheline puhke-kodu Narva-Jõesuus….

Vaata lähemalt