Kogude kasutamise hinnakiri

Valguskoopiad

Käsikirjalised joonised
   A4 0,25 € (1 tk)
   A3 0,40 € (1 tk)
Trükised
   A4 0,10 € (1 tk)
   A3 0,15 € (1 tk)

Skaneerimine

   Foto või tekst kuni A3 1,90 € (1 tk)
   Slaid või negatiiv; originaalprojekt kuni A3 2,50 € (1 tk)

Koopiate salvestamine / edastamine

   Server – kuni 1 GB 1,90 € (1 tk)
   CD – kuni 700 MB 2,50 € (1 tk)
   DVD – kuni 4,7 GB 3,20 € (1 tk)

Fototööd

   Originaalprojekti või eseme pildistamine 12 € (1 tk)

Kasutustasu

Ühekordse publitseerimisõigusega kasutamine
   Teaduspublikatsioonides, väitekirjades, õpikutes, kodu-uurimuslikes väljaannetes  1,3 € (1tk)
   Ajalehtedes, ajakirjades, raamatutes, internetis  6,40 € (1tk)
   Filmimisel, televisioonis  6,40 € (1tk)
   Kalendrites, postkaartidel, postmarkidel, kaanekujundustes  32 € (1tk)
   Reklaamtrükistes, telereklaamis ja muudes reklaamimeediates  alates 64 €
   Näituse korraldamiseks väljaspool muuseumide süsteemi  alates 32 €
Avaldamisõiguseta kasutamine
   Õpilaste ja tudengite referaatides, kursusetöödes ja uurimustes, väitekirjades, koduloolistes uurimustes jne  tasuta
(max 10 tk) / 1,30 €
   Tasustatud uurimistöödes, projektdokumentatsioonis, arhitektuuriajaloolistes eritingimustes  3,20 € (1 tk)

 

Kasutustingimused 

  • Avaldamise korral viidata Eesti Arhitektuurimuuseumile ning märkida foto(de) autori nimi, kui see on teada.
  • Avaldamisel teatada Eesti Arhitektuurimuuseumile trükise bibliograafilised andmed. Võimaluse korral palume muuseumile saata ka trükise, kus fotosid kasutati.

Teadmiseks 

  • Muuseumi direktoril on õigus lähtuvalt konkreetsetest juhtumitest lubada hinnakirjas erandeid.
  • Käesolevas hinnakirjas sätestamata juhtudel määrab muuseumi direktor tasu iga kord eraldi vastavalt kokkuleppele.

Kinnitus 

  • Säilikute kasutaja on teadlik, et tellitud koopiad on kaitstud Autoriõiguse seadusega ning nende loata kasutamine (avaldamine, edasimüümine, kopeerimine) ei ole lubatud.
  • Säilikute kasutaja on teadlik tellimuse kasutustingimustest ning kohustub kasutama tellitud arhiivimaterjale ainult tellimislehel toodud eesmärgil.
  • Säilikute kasutaja on nõus tasuma muuseumile tööde ja teenuste eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

 

Kogude kasutamise hinnakirja saab alla laadida siit.