Täna suletud
poiss lõikab kääridega paberit

Arhitekt – kunstnik või matemaatik?

II, III kooliaste

Kas arhitektid on kunstnikud, kes visandavad oma ideed või mõtlevad nad ka, kuidas maja püsti seisab? Räägime arhitekti elukutsest ja vaatame arhitekti tööprotsessi.  Õpilastel on võimalus ise plaani lugeda ja nii arhitekti elukutsest rohkem teada saada. Programm toimub püsiekspositsioonisaalis, programm lõpeb praktilise ülesandega.

Peale programmi õpilane:

  • oskab nimetada arhitekti töövahendeid;
  • teab, kuidas arhitektiks saadakse;
  • mõistab arhitekti töö olulisust;

Programm toetab matemaatika, kunstiõpetuse ja karjääriõpetuse ainesisu omandamist.

Programmi kestvus: 90 minutit